Informace pro prváky - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Informace pro prváky

Manuál ke studiu na UJEP. Jak, kde, kam, co, kdy a proč. Teď hned. Ke stažení. Pro vás.