Informace pro prváky

Manu­ál ke stu­diu na UJEP. Jak, kde, kam, co, kdy a proč. Teď hned. Ke sta­že­ní. Pro vás.