Dokumenty

Vnitřní předpisy UJEP

Vnitřní normy

Organizační řád UJEP

Pracovní řád zaměstnanců UJEP

Platné směrnice rektora, kvestora a prorektorů naleznete v integrovaném manažerském informačním systému IMIS (uživatel má přístup po přihlášení do systému).
Platné příkazy rektora a kvestora naleznete v integrovaném manažerském informačním systému IMIS  (uživatel má přístup po přihlášení do systému).

Další dokumenty


Protokoly a zápisy z jednání