Rovné příležitosti na UJEP

Pojem “rovné příležitosti” znamená, že všichni lidé mají stejnou šanci na dosažení úspěchu bez ohledu na jejich pohlaví, rasu, etnický původ, náboženství, sexuální orientaci, fyzické nebo mentální schopnosti, sociální původ nebo jakoukoli jinou charakteristiku. Rovné příležitosti se týkají přístupu k vzdělání, zaměstnání, zdravotní péči, bydlení a dalším oblastem života. Cílem rovných příležitostí je odstranit diskriminaci a zajištění toho, aby každý měl možnost plně využít svůj potenciál a dosáhnout svých cílů bez překážek založených na neoprávněných rozdílech.

To zahrnuje zajištění rovného přístupu k informacím, zdrojům a možnostem, stejně jako podporu různorodosti a inkluzivity ve vzdělávacím prostředí. Rovné příležitosti na vysokých školách také zahrnují eliminaci diskriminace a poskytování podpory pro studující a zaměstnanectvo s různými potřebami, aby mohli dosáhnout svého plného potenciálu.

Důležitou součástí bezpečného a nediskriminujícího prostředí na vysokých školách je i vytváření politik a postupů pro řešení stížností a konfliktů a poskytování vzdělávání a školení zaměřených na podporu inkluzivity a rozmanitosti.

Sociální bezpečí

Sexualizované a genderově podmíněné násilí

Gender Equality Plan

Ombudsmanka UJEP

Školicí materiály

Etický kodex

HR Award

 

Pracovní skupina:

  • doc. Ing. Jan Slavík, Ph. D.
  • Ing. Zdenka Černá, MBA
  • Mgr. Hana Galiová
  • Mgr. Lucie Kalhousová
  • Mgr. Lucie Tesařová
  • zástupci a zástupkyně součástí UJEP a studujících UJEP