Etická komise

Členové Etické komise UJEP:

doc. PaedDr. Ivana Brtnová-Čepičková, Ph.D. (e-mail: , tel.: +420 475 282 157)
doc. Mgr. Michaela Fišerová, Ph.D. (e-mail: , tel.: +420 475 286 502)

MgA. Martin Krupa (e-mail: )

doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. (e-mail: , +420 475 286 662)

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D. (e-mail: , tel.: +420 475 284 807)

 

Funkční období současné etické komise je od 1. 4. 2022 do doby jmenování nové komise.

Relevantní dokumenty:

Zápisy ze zasedání:

Usnesení Etické komise:

ARCHIV

Zápisy ze zasedání:

Usnesení Etické komise: