Etická komise

Předsedkyně Etické komise UJEP:

RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D. (e-mail: , tel.: 475 286 278)

Členové Etické komise UJEP:

doc. PaedDr. Ivana Brtnová-Čepičková, Ph.D. (e-mail: , tel.: +420 475 282 157)
RNDr. Karel Hrach, Ph.D. (e-mail: , tel.: +420 475 284 250)

doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. (e-mail: , +420 475 286 662)
MgA. Martin Krupa (e-mail: )

 

Funkční období současné etické komise je od 1. 4. 2022 do doby jmenování nové komise.

Relevantní dokumenty:

Zápisy ze zasedání:

Usnesení Etické komise:

ARCHIV

Zápisy ze zasedání:

Usnesení Etické komise: