Etická komise - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Etická komise

Předseda Etické komise UJEP:
RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D. (e-mail: , tel.: 475 286 278)

Členové Etické komise UJEP:
doc. PaedDr. Ivana Brtnová-Čepičková, Ph.D. (e-mail: , tel.: +420 475 282 157)
prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc. (e-mail: , tel.: +420 475 285 714)
RNDr. Karel Hrach, Ph.D. (e-mail: , tel.: +420 475 284 250)
Mgr. Antonín Kadlec

Funkční období současné etické komise je od 1. 4. 2019 do doby jmenování nové komise.

Odkazy na relevantní dokumenty:

Zápisy ze zasedání Etické komise:

Usnesení Etické komise: