Další programy - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Další programy

CEEPUS

CEEPUS je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit.

Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bosna a Hercegovina,   Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Spolupracují též univerzity Priština, Prizren a Peja v Kosovu.

Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru a postgraduální studenty.

Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover).

Termín pro podávání přihlášek

 • v rámci sítí:
  • na ZS: 15. 6.
  • na LS: 31. 10.
 • jako freemover:
  • na LS: 30. 11.

Více informací o stipendiích CEEPUS v rámci sítí u fakultních koordinátorů a zde. Více informací o stipendiích CEEPUS v rámci freemovers zde.

 

FULBRIGHTOVA KOMISE

Fulbrightova komise je mezivládní organizace specializující se na vzdělávací výměny mezi Českou republikou a USA.

Zaměřuje se na:

 • vládní stipendia do USA
 • možnosti studia v USA pro české studenty
 • přijímací řízení na americké vysoké školy
 • americké přijímací a jazykové zkoušky (TOEFL, SAT, ACT, GRE, GMAT)
 • financování studia v USA
 • české studenty v USA
 • americký vzdělávací systém a instituce
 • akreditaci amerických vysokých škol
 • spolupráci českých a amerických vysokých škol
 • možnosti studia amerických studentů v ČR
 • americké studenty v ČR

Více informací naleznete zde.

Termíny uzávěrky stipendií Fulbrightovy komise na akademický rok 2021/22:

1. 9. 2021 a 1. 2. 2022 – Fulbright program pro postgraduální studium pro výzkumné a studijní pobyty studentů – více informací naleznete zde

 

FONDY EHP

Fondy EHP podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem.

Hlavním cílem Programu Vzdělávání, který je realizován v rámci Fondů EHP, je zvýšit úroveň lidského kapitálu a vzdělanostní základny v ČR. Program naplňuje i další cíle – snížení ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a posilování spolupráce s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem.

Studenti se mohou zapojit do projektu mobilit, více informací o této aktivitě naleznete zde. Mobilitu lze uskutečnit pouze na partnerských vysokých školách UJEP v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu.

Aktuální výzva k předkládání návrhů pro projekty mobilit je zveřejněna zde.

Více informací o Fondech EHP jsou k dispozici zde.

 

AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO

AKTION Česká republika – Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.

Program AKTION slouží k podpoře vzájemného porozumění mezi Českou republikou a Rakouskem. Podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Podporovány budou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji stávající, je do nich zapojen vědecký dorost, a které mají vyhlídky na pokračování z jiných finančních zdrojů (programů EU apod.).

Podpora je poskytována ve dvou kategoriích:

 • individuální – stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách, více informací naleznete zde
 • institucionální – podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru, více informací naleznete zde.

Termíny pro podávání přihlášek:

Termíny pro podávání žádostí o  stipendia

 • 15. 3. 2020:  1-5měsíční stipendia pro přípravu diplomové/disertační práce

Semestrální stipendia a krátkodobá výzkumná stipendia:

 • 15. 3. 2020: na zimní semestr r. 2020/21
 • 31. 10. 2020: na letní semestr r. 2021

Více informací o programu AKTION Česká republika – Rakousko naleznete zde.

 

NĚMECKÁ AKADEMICKÁ VÝMĚNNÁ SLUŽBA (DAAD)

Německá akademická výměnná služba nabízí různé možnosti studia v Německu. Více informací zde.