Další programy

AKTION Česká republika – Rakousko

AKTION posiluje vzájemné porozumění mezi českými a rakouskými studenty, akademickými a vědeckými pracovníky prostřednictvím individuálních stipendijních výjezdů a projektů spolupráce.

Výjezdy a pobyty

Program nabízí stipendia na pobyty v Rakousku pro přípravu diplomové, disertační nebo habilitační práce, dále stipendia k účasti na letních jazykových kurzech němčiny/češtiny v tandemu s rakouskými studenty (tzv. letní kolegia) a stipendia pro VŠ pedagogy pro absolvování výzkumného/přednáškového pobytu.

Více informací o výjezdech a pobytech AKTION pro studenty zde. Více informací o letních kolegiích zde.

 

______________________________________________________________________________

CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je výměnný program pro regionální spolupráci vysokých škol v zemích střední a jihovýchodní Evropy. Cílem programu je propojení vysokých škol členských zemí prostřednictvím projektů spolupráce označovaných jako sítě. Program umožňuje mobility studentů i akademických pracovníků a přispívá k  propojení Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání a  Evropského výzkumného prostoru.

Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Kosovo, Maďarsko, Moldávie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko.

 

Výjezdy a pobyty

Zahraniční pobyty mohou probíhat na kterékoli oprávněné vysoké škole v zahraničí. Žádost o stipendium lze podat buďto v rámci již existující sítě (pokud je vybraná škola jejím partnerem), nebo jako freemover CEEPUS na jakoukoli VŠ.

Více informací o výjezdech a pobytech CEEPUS v rámci sítí u fakultních koordinátorů. Více informací o výjezdech a pobytech CEEPUS v rámci freemovers zde.

 

______________________________________________________________________________

FULBRIGHTOVA KOMISE

Fulbrightova komise je mezivládní organizace specializující se na vzdělávací výměny mezi Českou republikou a USA.

Zaměřuje se na:

 • vládní stipendia do USA
 • možnosti studia v USA pro české studenty
 • přijímací řízení na americké vysoké školy
 • americké přijímací a jazykové zkoušky (TOEFL, SAT, ACT, GRE, GMAT)
 • financování studia v USA
 • české studenty v USA
 • americký vzdělávací systém a instituce
 • akreditaci amerických vysokých škol
 • spolupráci českých a amerických vysokých škol
 • možnosti studia amerických studentů v ČR
 • americké studenty v ČR

Více informací naleznete zde.