Další programy - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Další programy

CEEPUS

OBECNÉ INFORMACE:

CEEPUS je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit.

Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Spolupracují též univerzity Priština, Prizren a Peja v Kosovu.

Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru a postgraduální studenty.

Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover).

Více informací o stipendiích CEEPUS v rámci sítí u fakultních koordinátorů a zde. Více informací o stipendiích CEEPUS v rámci freemovers zde.

AKTUÁLNÍ INFORMACE: –

______________________________________________________________________________

FULBRIGHTOVA KOMISE

OBECNÉ INFORMACE:

Fulbrightova komise je mezivládní organizace specializující se na vzdělávací výměny mezi Českou republikou a USA.

Zaměřuje se na:

 • vládní stipendia do USA
 • možnosti studia v USA pro české studenty
 • přijímací řízení na americké vysoké školy
 • americké přijímací a jazykové zkoušky (TOEFL, SAT, ACT, GRE, GMAT)
 • financování studia v USA
 • české studenty v USA
 • americký vzdělávací systém a instituce
 • akreditaci amerických vysokých škol
 • spolupráci českých a amerických vysokých škol
 • možnosti studia amerických studentů v ČR
 • americké studenty v ČR

Více informací naleznete zde.

Fulbright program pro postgraduální studium pro výzkumné a studijní pobyty studentů – více informací naleznete zde

AKTUÁLNÍ INFORMACE: –

______________________________________________________________________________

FONDY EHP

OBECNÉ INFORMACE:

Fondy EHP podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem.

Hlavním cílem Programu Vzdělávání, který je realizován v rámci Fondů EHP, je zvýšit úroveň lidského kapitálu a vzdělanostní základny v ČR. Program naplňuje i další cíle – snížení ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a posilování spolupráce s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem.

Studenti se mohou zapojit do projektu mobilit, více informací o této aktivitě naleznete zde. Mobilitu lze uskutečnit pouze na partnerských vysokých školách UJEP v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu.

Aktuální výzva k předkládání návrhů pro projekty mobilit je zveřejněna zde.

Více informací o Fondech EHP jsou k dispozici zde.

AKTUÁLNÍ INFORMACE: –

______________________________________________________________________________

AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – Rakousko

OBECNÉ INFORMACE:

Vice informací naleznete zde: Projekty a granty AKTION | Dům zahraniční spolupráce (dzs.cz)

Obecné informace o stipendijních pobytech v rámci AKTION naleznete na stránkách programu AKTION, přehled podmínek k jednotlivým stipendiím naleznete ve vyhledávači stipendií na stránkách AIA.

AKTION Česká republika – Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce. Program AKTION slouží k podpoře vzájemného porozumění mezi Českou republikou a Rakouskem. Podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Podporovány budou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji stávající, je do nich zapojen vědecký dorost, a které mají vyhlídky na pokračování z jiných finančních zdrojů (programů EU apod.).

Podpora je poskytována ve dvou kategoriích:

 • individuální – stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách, více informací naleznete zde.
 • institucionální – podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru, více informací naleznete zde.

Na seznamu podporovaných aktivit jsou například projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci, společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze, společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy, a mnoho dalších. Celý seznam naleznete na stránkách programu AKTION ČR-Rakousko.

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

O stipendium na přípravu závěrečné práce se mohou ucházet studenti magisterských a doktorských programů pro pobyty v zimním semestru 2023/2024 v délce 1-5 měsíců. Měsíční výše stipendia činí 1.150 €.

O výzkumná stipendia se mohou ucházet VŠ pedagogové pro pobyty v délce 1 až 3 měsíce v zimním semestru 2023/2024. Měsíční výše stipendia činí 1.250 €.

O habilitační stipendia se mohou ucházet postdoktorandi, u kterých neuplynulo v době podání žádosti 10 let od obdržení titulu Ph.D. Délka pobytu je 1 až 5 měsíců. Měsíční výše stipendia činí 1.250 €. Toto stipendium se vyhlašuje jen jednou ročně a pobyty lze realizovat v akademickém roce 2023/2024.

Termín pro podání žádosti pro zájemce o stipendium je 15. března 2023 (pro stipendijní pobyty, které se realizují v zimním semestru 2023/24). Registrační formulář vyplňte, prosím, nejpozději do 19. února.

______________________________________________________________________________

AIA: Stipendia na základě mezinárodních smluv

OBECNÉ INFORMACE:

Studijní pobyty – Přehledy stipendijních nabídek AIA na 2023/2024: vyhledávač stipendií AIA nebo souhrnný katalog na stránkách AIA.

AKTUÁLNÍ INFORMACE: 

Výběrové řízení na letní jazykové kurzy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR aktuálně vyhlašuje dodatečné výběrové řízení na obsazení volných míst na

* letním kurzu makedonského jazyka v r. 2023 (2 místa)

* letním kurzu chorvatského jazyka v r. 2023 (1 místo)

Přihlášky do 17. března 2023

Volné místo může být obsazeno uchazečem z jakékoli veřejné vysoké školy v ČR. K podepsané a vysokou školou potvrzené žádosti přikládá uchazeč povinné přílohy – motivační dopis v ČJ a doklad o vykonaných zkouškách.

Bližší informace k podmínkám výběrového řízení s datem uzávěrky 17. března 2023 jsou zveřejněny na vyhledávači stipendií AIA.

Účastníkům je nabízena bezplatná účast na kurzu, ubytování a stravování. Dále stipendium pokrývá náklady na výlety a exkurze.

___________________________

Německo, BTHA – letní školy a jazykové kurzy v Bavorsku

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) pořádá ve čtvrtek 9. března v 16:00 hod. online akci věnovanou nabídce stipendijních pobytů, letních škol a jazykových kurzů v Bavorsku. O stipendiích BTHA píšeme níže. Akce proběhne přes Zoom, připojit se můžete bez registrace. Další informace naleznete v pozvánce na akci.

Termín pro podání přihlášek: 29. března 2023

___________________________

Marie Skłodowska-Curie Actions: Doctoral Networks

Bavorské vysokoškolské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST), Bavorská výzkumná aliance (BAYFOR) a Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA)  společně zvou vědecké pracovníky z Bavorska, České republiky, Slovenska a Slovinska na workshop, kde bude představen program MSCA Doctoral Networks zaměřený na financování mezinárodních sítí s cílem zapojit studenty DSP do výzkumu v oblasti pokročilých materiálů, umělé inteligence a udržitelnosti.

Workshop proběhne v Řezně v termínu 22. a 23. března. Bližší informace najdete v programu.

__________________________

CIEET 2023: China International Education Exhibition Tour

Chinese Service Center for Scholarly Exchange (CSCSE) je veřejná instituce zřízená Ministerstvem školství ČLR, která je organizátorem mezinárodního veletrhu na propagaci studia v zahraničí, letos pořádaného městy Peking, Čchung-čching, Kanton a Šanghaj od 8. do 16. dubna. Veletrhu se od roku 1999 zúčastnilo více než 2 600 univerzit z 56 zemí. Vystavovatelé mohou veletrh navštívit jak prezenčně, tak online, a propagovat svoji univerzitu nebo zemi jako destinaci pro zahraniční studenty. Účastníci musí vyplnit registrační formulář.

__________________________

Bilaterální spolupráce: Jižní Korea     

Národní institut pro mezinárodní vzdělávání (NIIED) nabízí ČR 2 stipendijní místa ke studiu na korejských univerzitách pro absolventy BSP či MSP. Stipendium je poskytováno na celé magisterské nebo doktorské studium. Roční jazyková příprava je povinná pro ty, kteří nedosahují požadované úrovně znalosti korejštiny. Studentům je vypláceno stipendium ve výši 1 000 000 KRW měsíčně a další pobytové náklady. Detail nabídky naleznete ve vyhledávači stipendií AIA.

Termín pro podání přihlášek: 7. března

__________________________

Bilaterální spolupráce: Ukrajina

V návaznosti na „Dohodu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Ukrajiny o spolupráci v oblasti školství a vědy“, která byla podepsána v Praze 22. 11. 2022, jsou ČR poskytována stipendia k absolvování celého VŠ studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu na jedné z ukrajinských univerzit. Pokyny pro přihlášení najdete v detailu nabídky. Žádosti přijímá MŠMT.

Termín pro podání přihlášek: 15. března

__________________________

“MSCA Doctoral Networks and Twinning: Advanced Materials & Processes and Artificial Intelligence for Sustainability” – workshop pro vědecké pracovníky

Workshop je určen výzkumným pracovníkům ze všech oborů, kteří mají zájem se zapojit a rozvíjet program MSCA Doctoral Networks, a jejichž výzkum se týká pokročilých materiálů a procesů a umělé inteligence pro udržitelnost. Akci spolupořádají organizace Bavorské vysokoškolské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST), Bavorská výzkumná aliance (BAYFOR) a Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA).
Workshop proběhne 22.–23. března 2023 na Universität Regensburg v Řeznu (SRN). Zájemci se mají co nejdříve registrovat online. Bližší informace naleznete v pozvánce na workshop a v programu.

__________________________

Německo, BTHA – letní školy a jazykové kurzy v Bavorsku

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) nabízí stipendia na letní školy a jazykové kurzy v Bavorsku. Ucházet se mohou studenti, doktorandi, vyučující a vědečtí pracovníci z veřejných VŠ v ČR. Přihlášky se podávají přímo přes web BTHA. Bližší informace naleznete na stránkách BTHA.

Termín pro podání přihlášek: 29. března

 _______________________

Bilaterální spolupráce: Gruzie

Ministerstvo školství a vědy Gruzie nabízí studentům BSP, MPS a DSP a pedagogům VŠ možnost studijní nebo výzkumné návštěvy na VŠ v Gruzii. Pobyty pro studenty mohou trvat od 2 do 9 měsíců, pobyty pedagogů trvají do 1 měsíce. Detail nabídky nejdete ve vyhledávači stipendií AIA.

Termín pro podání přihlášek pro studenty BSP, MSP a DSP: 30. března. Přihlášky pedagogů VŠ jsou přijímány průběžně.

Další programy

Zahraniční studium: Tchaj-wan (pregraduální a postgraduální studijní programy)

Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář (THKK) v Praze informuje o nabídce stipendií ke studiu na Tchaj-wanu. Nabídku každoročně tvoří: (a) Tchaj-wanský stipendijní program zaměřený na financování studia v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Držitelé stipendia získají částku ve výši až 20 000 TWD měsíčně a současně mohou být osvobozeni od poplatků za studium; (b) „Huayu Enrichment Scholarship Program“, který poskytne stipendia k účasti v jazykovém kurzu mandarínské čínštiny v délce od 3 do 12 měsíců. Vybraní žadatelé získají stipendium ve výši 25 000 TWD měsíčně.

Termín pro podání přihlášek do THKK: 31. března

__________________________

Zahraniční studium: Belgie (magisterské studijní programy)

Vlámské Ministerstvo školství uděluje talentovaným studentům z celého světa stipendium Master Mind Scholarships ke studiu magisterských studijních programů na univerzitách ve Vlámském regionu Belgie a Bruselu. Držitelům stipendia je odpuštěno školné a je jim vyplácen grant ve výši 9 600 € za akademický rok. Přihlašování probíhá on-line.

Termín pro podání přihlášek: 28. dubna.  

__________________________

Výzkumné stáže: Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN)

Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) má nabídku studentských programů. Pro studenty technických oborů (aplikovaná fyzika, strojírenství, elektronika, robotika, IT, matematika aj.) je určen Technický program (BSP a MSP) a Doktorský program (DSP). Administrativní program je pro studenty oborů zaměřených na management a administrativu organizací, jako jsou právo, finance, logistika, personalistika, psychologie, IT, tlumočnictví, vztahy s veřejností aj.

Termín pro podání přihlášek na kariérním portálu CERN: 27. března

__________________________

Výzkumné stáže: von Karmanův ústav dynamiky tekutin (VKI)

Von Karmanův ústav dynamiky tekutin (VKI), přední světové pracoviště pro výzkum na poli mechaniky tekutin se sídlem v Belgii, otevírá pro studenty technických a přírodovědných oborů několik výukových a výzkumných programů (týdenní specializační přednášky, krátký školící program, Research master a Ph.D. program).

Větší šanci získat stipendium mají ti, co se přihlásí do 1. dubna, finance vyplácí VKI na akademický rok od října do června.

__________________________

Výzkumné stáže: Wirthův institut pro rakouská a středoevropská studia (Univerzita v Albertě, Kanada)

University of Alberta v Edmontonu nabízí doktorandům z ČR stipendia k realizaci výzkumných pobytů na Wirthově institutu pro rakouská a středoevropská studia. Stipendia jsou poskytována studentům humanitních, společenskovědních a uměleckých oborů na podporu výzkumné činnosti vedoucí k úspěšné obhajobě jejich disertace.

Přihlášky se zasílají emailem do 10. dubna na adresu .  

 _______________________

Stipendijní program tchajwanské vlády pro výzkum v odvětví polovodičů a vyspělých technologií

Tchajwanská vláda nyní nabízí stipendia pro magisterské studenty a doktorandy, kteří budou moci absolvovat celé studium v oblasti polovodičů na jedné z pěti prestižních tchajwanských univerzit, které nabízejí technologické know-how na světové úrovni. Po návratu do České republiky je může čekat skvělé uplatnění v nově budovaném výzkumném a vývojovém centru pro polovodiče či v jedné z firem, které působí v čipovém „supply chainu“. Přihlašování probíhá on-line.

Termín pro podání přihlášek: prodloužen do 8. března

 _______________________

Výběrové řízení: lektoři českého jazyka a literatury v zahraničí

MŠMT ČR ve spolupráci s DZS vypisuje výběrové řízení na obsazení míst lektorů českého jazyka a literatury na lektorátech v Indii (Dillí), Itálii (Neapol), Maďarsku (Budapešť), Německu (Lipsko), Mongolsku (Ulánbátar) a Polsku (Varšava) od akademického roku 2023/2024.

Podrobnosti o podmínkách výběrového řízení do jednotlivých destinací s datem uzávěrky 10. března 2023 a požadavcích kladených na uchazeče najdete na stránkách DZS.

 _______________________

Stipendia pro jazykové asistenty ČJ na školách v Sasku (SRN) 

MŠMT ČR ve spolupráci se Saským státním ministerstvem kultu nabízí stipendia pro asistenty výuky českého jazyka na školách v Sasku. Nabídka je určena pro studenty s min. úspěšně zakončeným čtvrtým semestrem studia na vysoké škole v ČR, zpravidla v oborech germanistika nebo učitelství německého jazyka. Pobyty trvají od začátku září 2023 do konce května 2024. Bližší informace naleznete v detailu nabídky.

Přihlášky se zasílají emailem do 31. března na adresu .

 _______________________

Stipendia pro jazykové asistenty ČJ na školách v Bavorsku (SRN) 

Svobodný stát Bavorsko vypisuje výběrové řízení na místa asistentů výuky českého jazyka na školách v Bavorsku. Nabídka je určena pro studenty do 29 let s min. úspěšně zakončeným čtvrtým semestrem studia na vysoké škole v ČR, zpravidla v oborech germanistika nebo učitelství německého jazyka. Pobyty trvají od začátku září 2023 do konce února 2024 nebo od března do konce července 2024. Bližší informace naleznete v detailu nabídky.

Přihlášky se zasílají emailem do 30. dubna na adresu

______________________________________________________________________________

NĚMECKÁ AKADEMICKÁ VÝMĚNNÁ SLUŽBA (DAAD)

OBECNÉ INFORMACE:

Žádosti se podávají přes online portál DAAD, tištěnou verzi žádosti je pak třeba zaslat do sídla Akademické informační agentury:  Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1.

DAAD nabízí řadu stipendií pro různé cílové skupiny – pro studenty bakalářských programů od 2. ročníku, studenty magisterských a doktorandských programů, vysokoškolské pedagogy a vědecké pracovníky.

Přehledy podmínek pro jednotlivá stipendia naleznete ve vyhledávači stipendií na stránkách AIA. Podrobné informace a instrukce k podání žádosti naleznete na stránkách DAAD.

AKTUÁLNÍ INFORMACE: –