Další programy - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Další programy

CEEPUS

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

Programy Akademická informační agentura, AKTION Česká republika RakouskoCEEPUS připravují webinář o možnostech stipendijních pobytů v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Webinář je určen především pro studenty germanistiky a teritoriálních studií se zaměřením na německy mluvící země, vítaní jsou ale i studenti jiných oborů a pracovníci zahraničních oddělení VŠ.

Webinář proběhne 11. října 15:0016:00 přes platformu MS Teams. Pro účast na webináři je potřebná registrace online do 9. října. Bližší informace k události naleznete na našich stránkách.

 

CEEPUS je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit.

Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bosna a Hercegovina,   Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Spolupracují též univerzity Priština, Prizren a Peja v Kosovu.

Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru a postgraduální studenty.

Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover).

Více informací o stipendiích CEEPUS v rámci sítí u fakultních koordinátorů a zde. Více informací o stipendiích CEEPUS v rámci freemovers zde.

 

FULBRIGHTOVA KOMISE

Fulbrightova komise je mezivládní organizace specializující se na vzdělávací výměny mezi Českou republikou a USA.

Zaměřuje se na:

 • vládní stipendia do USA
 • možnosti studia v USA pro české studenty
 • přijímací řízení na americké vysoké školy
 • americké přijímací a jazykové zkoušky (TOEFL, SAT, ACT, GRE, GMAT)
 • financování studia v USA
 • české studenty v USA
 • americký vzdělávací systém a instituce
 • akreditaci amerických vysokých škol
 • spolupráci českých a amerických vysokých škol
 • možnosti studia amerických studentů v ČR
 • americké studenty v ČR

Více informací naleznete zde.

Fulbright program pro postgraduální studium pro výzkumné a studijní pobyty studentů – více informací naleznete zde

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

Uzávěrky programů Fulbrightovy komise na rok 2023/2024

1. září 2022 a 1. února 2023 – Fulbright program pro postgraduální studium pro výzkumné a studijní pobyty studentů https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-postgradualni-studium/

1. prosince 2022 – Fulbright-Schuman stipendium v několika programech pro univerzitní administrátory, studenty a výzkumníky tématicky zaměřených na problematiku USA-EU, NATO-EU. Program administruje Fulbrighova komise v Belgii http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/

1.února 2023- Proshek-Fulbrightovo stipendium pro lékaře a medicínské obory, na Un.of Minnesota https://www.fulbright.cz/stipendia/proshek-fulbrightovo-stipendium-pro-lekare/

Od září můžete zvát v rámci Inter-country travel na jedno-vícedenní hostování Fulbrightovy stipendisty, kteří během akademického roku 2022/23 budou pobývat v Evropě. Jejich přehled je k dispozici na  https://www.fulbright.fi/serve/ic-database-2022-23

Zvát na přednášky samozřejmě můžete i stipendisty Fulbrightova programu, kteří budou následující akademický rok v ČR. Booklet amerických stipendistů je přístupný na https://www.fulbright.cz/stipendiste-a-absolventi/soucasni-stipendiste/.

Zájemci o jednotlivá stipendia podzimní sérii webinářů získají bližší informace a registrační formulář na https://www.fulbright.cz/webinare-ke-stipendiim-na-rok-2023-24/ Zvláště upozorňujeme na webinář pro zahraniční oddělení a výzkum ohledně hostování amerických stipendistů, který bude 14.10. 2022

Se stipendiem do USA: webináře Fulbrightovy komise

Fulbrightova komise pořádá na začátku nového akademického roku webináře pro zájemce o prestižní Fulbrightova stipendia na rok 2022/2023:

 1. pro vědce a přednášející s titulem PhD. – 15. září 2022 od 15:00
 2. pro zájemce o Fulbright – Masarykovo stipendium (všechny kategorie) – 22. září 2022 od 15:00
 3. přihláška: otázky a odpovědi – 13. října 2022 od 15:00
 4. studentská stipendia – 20. října 2022 od 10:30

Pro účast na webinářích je nutná registrace online přes společný formulář. Bližší informace o stipendijní nabídce naleznete na stránkách Fulbrightovy komise a na stránkách Poradenského centra Fulbrightovy komise, které je součástí oficiální sítě EducationUSA.

FONDY EHP

Fondy EHP podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem.

Hlavním cílem Programu Vzdělávání, který je realizován v rámci Fondů EHP, je zvýšit úroveň lidského kapitálu a vzdělanostní základny v ČR. Program naplňuje i další cíle – snížení ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a posilování spolupráce s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem.

Studenti se mohou zapojit do projektu mobilit, více informací o této aktivitě naleznete zde. Mobilitu lze uskutečnit pouze na partnerských vysokých školách UJEP v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu.

Aktuální výzva k předkládání návrhů pro projekty mobilit je zveřejněna zde.

Více informací o Fondech EHP jsou k dispozici zde.

 

AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

Programy Akademická informační agentura, AKTION Česká republika RakouskoCEEPUS připravují webinář o možnostech stipendijních pobytů v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Webinář je určen především pro studenty germanistiky a teritoriálních studií se zaměřením na německy mluvící země, vítaní jsou ale i studenti jiných oborů a pracovníci zahraničních oddělení VŠ.

Webinář proběhne 11. října 2022 15:0016:00 přes platformu MS Teams. Pro účast na webináři je potřebná registrace online do 9. října 2022. Bližší informace k události naleznete na našich stránkách.

 

AKTION Česká republika – Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.

Program AKTION slouží k podpoře vzájemného porozumění mezi Českou republikou a Rakouskem. Podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Podporovány budou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji stávající, je do nich zapojen vědecký dorost, a které mají vyhlídky na pokračování z jiných finančních zdrojů (programů EU apod.).

Podpora je poskytována ve dvou kategoriích:

 • individuální – stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách, více informací naleznete zde.
 • institucionální – podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru, více informací naleznete zde.

Termíny pro podávání žádosti o stipendium a podání návrhu společného česko-rakouského projektu v rámci programu AKTION Česká republika – Rakousko:

 • Termín podání návrhu projektu je 15. 9. 2022 pro projekty, které se realizují v období od 15. 10. 2022 do 31. 12. 2022.

Na seznamu podporovaných aktivit jsou například projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci, společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze, společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy, a mnoho dalších. Celý seznam naleznete na stránkách programu AKTION ČR-Rakousko.

Společný česko-rakouský návrh projektu podává rektorát české VŠ jako přílohu k Žádosti o dotaci do sídla Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do 15. 9. 2022.

Pokyny s podrobnými podmínkami naleznete na stránkách AKTION.

Zájemci o projektovou spolupráci se mohou také informovat o podmínkách podání návrhu projektu na webináři 26. 7. 2022. Prosíme o registraci nejpozději dva dny před konáním webináře.

Současné programové období končí k 31. 12. 2022 a proto nejsou v tuto chvíli vypsané další termíny podání projektů. V současné době vyjednávají obě státy podmínky prodloužení a počítá se s tím, že obvyklý termín k 31. 10. 2022 bude možné v brzké době vypsat (pro realizaci projektů od 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023).

Obecné informace o stipendijních pobytech v rámci AKTION naleznete na stránkách programu AKTION, přehled podmínek k jednotlivým stipendiím naleznete ve vyhledávači stipendií na stránkách AIA.

AIA: Stipendia na základě mezinárodních smluv

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

Programy Akademická informační agentura, AKTION Česká republika RakouskoCEEPUS připravují webinář o možnostech stipendijních pobytů v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Webinář je určen především pro studenty germanistiky a teritoriálních studií se zaměřením na německy mluvící země, vítaní jsou ale i studenti jiných oborů a pracovníci zahraničních oddělení VŠ.

Webinář proběhne 11. října 2022 15:0016:00 přes platformu MS Teams. Pro účast na webináři je potřebná registrace online do 9. října 2022. Bližší informace k události naleznete na našich stránkách.

 

Ze strany Akademické informační agentury (AIA) bychom vás rádi informovali o nabídkách stipendií pro pobyty v německy mluvících zemích v akademickém roce 2022/2023 udělovaných na základě mezinárodních smluv.

Žádosti o stipendia je možné podávat v německém nebo anglickém jazyce, výjimkou jsou letní kurzy němčiny, u kterých se žádost podává pouze v němčině (viz níže DAAD).

NĚMECKÁ AKADEMICKÁ VÝMĚNNÁ SLUŽBA (DAAD)

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

Německo, DAAD – obor hudba

Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí stipendia pro postgraduální pobyty na státních vysokých školách v Německu dle vlastního výběru. Stipendia v délce 10 až 24 měsíců jsou určena studentům, resp. absolventům MSP v oblasti hudby. Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách DAAD.

Termín pro podání přihlášek: 29. září 2022

 

Německo, DAAD – architektura a příbuzné obory

Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí stipendia pro postgraduální pobyty na státem uznaných vysokých školách v Německu dle vlastního výběru. Stipendia v délce 10 až 24 měsíců jsou určena studentům, resp. absolventům MSP v oblasti architektury, interiérového designu, památkové ochrany, městského rozvoje/městského plánování, krajinné architektury a krajinného plánování. Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách DAAD.

Termín pro podání přihlášek: 30. září 2022

 

Rakousko, AKTION – pobyty pro studenty MSP a DSP

AKTION Česká republika—Rakousko nabízí studentům MSP a DSP a VŠ učitelům financování pobytů v Rakousku v letním semestru 2023.

Pobyty VŠ učitelů trvají od 1 do 3 měsíců, pobyty studentů mohou být až v délce jednoho semestru. Stipendia se nově navyšují pro studenty MSP a DSP na 1150 eur měsíčně a pro VŠ učitele na 1250 eur měsíčně. Kompletní nabídku stipendií AKTION naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách AKTION.

Termín pro podání žádostí: 31. října 2022

 

DAAD nabízí řadu stipendií pro různé cílové skupiny – pro studenty bakalářských programů od 2. ročníku, studenty magisterských a doktorandských programů, vysokoškolské pedagogy a vědecké pracovníky.

Přehledy podmínek pro jednotlivá stipendia naleznete ve vyhledávači stipendií na stránkách AIA. Podrobné informace a instrukce k podání žádosti naleznete na stránkách DAAD.

Žádosti se podávají přes online portál DAAD, tištěnou verzi žádosti je pak třeba zaslat do sídla Akademické informační agentury:  Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1.

Pro stipendia v uměleckých studijních oborech platí specifické podmínky:

Studenti MSP v oborech architektura, umění, film, scénické umění a hudba posílají svoje žádosti elektronicky přes online portál DAAD a paralelně v tištěné verzi včetně ukázek prací přímo do centrály DAAD v Bonnu.

Bilaterální spolupráce: stipendia Německo

Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí stipendia pro postgraduální pobyty na státních vysokých školách dle vlastního výběru. Stipendia v délce 10-24 měsíců jsou určena studentům, resp. absolventům MSP v oblasti hudby.

Detail nabídky naleznete zde.

Bilaterální spolupráce: stipendia Německo (architektura a příbuzné obory)

Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí stipendia pro postgraduální pobyty na státem uznaných vysokých školách dle vlastního výběru. Stipendia v délce 10-24 měsíců jsou určena studentům, resp. absolventům MSP v oblasti architektury, interiérového designu, památkové ochrany, městského rozvoje/městského plánování, krajinné architektury a krajinného plánování.

Detail nabídky naleznete zde.

Německo – stipendia Česko-bavorské vysokoškolské agentury (BTHA)

BTHA nabízí stipendia na roční studijní pobyty pro studenty magisterských a doktorandských programů. Stipendia jsou určena k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia či delšího studijního pobytu na bavorské veřejné vysoké škole.

Přehled informací k stipendijní nabídce BTHA naleznete ve vyhledávači stipendií na stránkách AIA. Podrobné informace naleznete na stránkách BTHA.

Švýcarsko – stipendia vlády Švýcarské konfederace

Stručný přehled podmínek pro jednotlivá stipendia naleznete ve vyhledávači stipendií na stránkách AIA. Podrobné informace ke stipendijním nabídkám pro jednotlivé země naleznete na stránkách švýcarského Státního sekretariátu pro vzdělávání, výzkum a inovaci.

Podklady pro podání žádosti (v anglickém jazyce) poskytuje AIA, je však nutné, aby si zájemci, kteří splňují formální podmínky pro přidělení stipendia, tyto podklady od AIA vyžádali emailem na .

 

Studijní a výzkumné pobyty na Tchaj-wanu

Mezinárodní visegrádský fond a Ministerstvo vědy a technologií Tchaj-wanu nabízí studijní a výzkumné pobyty v délce 1 až 10 měsíců pro studenty DSP, odborné asistenty a postdoktorandy zejména v oborech nanotechnologie, elektrotechnika, biotechnologie, IT, zdravotnictví, sociální a humanitní studia. Více informací naleznete v přehledu na stránkách AIA, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Mezinárodního visegradského fondu.

Termín pro podání přihlášek: 30. září 2022

 

Výzkumné stáže pro postdoktorandy ve Španělsku a Portugalsku

Nadace La Caixa nabízí v rámci programu “Junior Leader” pracovní stáže na špičkových výzkumných pracovištích na univerzitách a ve výzkumných centrech ve Španělsku a Portugalsku. Stáže jsou určeny pro postdoktorandy, kteří se chtějí uplatnit ve výzkumu v oblasti přírodních věd, zdravotnictví, experimentálních věd, fyziky, chemie a matematiky. Financovány jsou pobyty v délce do 3 let. Stručný přehled nabídky naleznete na stránkách AIA, podrobné informace a odkaz pro podání přihlášky jsou zveřejněny na stránkách nadace La Caixa.

Termín pro podání přihlášek: 7. října 2022