Další programy - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Další programy

CEEPUS

CEEPUS je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit.

Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bosna a Hercegovina,   Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Spolupracují též univerzity Priština, Prizren a Peja v Kosovu.

Program je určen pro akademické pracovníky.

Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover).

Pravidla pro stipendisty

Termín pro podávání přihlášek

 • v rámci sítí:
  • na ZS: 15. 6.
  • na LS: 31. 10.
 • jako freemover:
  • na LS: 30. 11.

Více informací o stipendiích CEEPUS v rámci sítí u fakultních koordinátorů a zde. Více informací o stipendiích CEEPUS v rámci freemovers zde.

 

FULBRIGHTOVA KOMISE

Fulbrightova komise je mezivládní organizace specializující se na vzdělávací výměny mezi Českou republikou a USA.

Zaměřuje se na:

 • vládní stipendia do USA
 • možnosti studia v USA pro české studenty
 • přijímací řízení na americké vysoké školy
 • americké přijímací a jazykové zkoušky (TOEFL, SAT, ACT, GRE, GMAT)
 • financování studia v USA
 • české studenty v USA
 • americký vzdělávací systém a instituce
 • akreditaci amerických vysokých škol
 • spolupráci českých a amerických vysokých škol
 • možnosti studia amerických studentů v ČR
 • americké studenty v ČR

Více informací naleznete zde.

Termíny uzávěrky stipendií Fulbrightovy komise na akademický rok 2021/22:

1. 10. 2020 – Fulbright Specialist Program, v rámci kterého mužete na krátkodobý pobyt 2-6 týdnů pozvat odborníka z USA, více informací naleznete zde

1. 11. 2020 – Fulbright core program a Fulbright-Masaryk program v juniorské i seniorské kategorii pro vědce a přednášející

Od ledna 2021 lze zvát v rámci Inter-country travel na jedno-vícedenní hostování Fulbrightovy stipendisty, kteří během zkráceného akademického roku 20/21 budou pobývat v Evropě. Jejich přehled bude k dispozici později zde

Na přednášky lze zvát i stipendisty Fulbrightova programu, kteří budou následující akademický rok v ČR. Vzhledem k posunutí zahájení všech programů na leden 2021 budou aktuální profily stipendistů k dipozici později zde

On-line zoom webinář pro uchazeče ve vědeckých programech Fulbright Core a Fulbright-Masaryk postdoc a senior, tedy pro zájemce, kteří již dokončili doktorské programy: 24. 6. 2020 od 16 h. Registrace zde.

Fondy EHP

Fondy EHP podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem.

Hlavním cílem Programu Vzdělávání, který je realizován v rámci Fondů EHP, je zvýšit úroveň lidského kapitálu a vzdělanostní základny v ČR. Program naplňuje i další cíle – snížení ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a posilování spolupráce s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem.

Program zaměstnancům VŠ nabízí tyto aktivity:

Aktuální výzva k předkládání návrhů pro projekty mobilit je zveřejněna zde.

Více informací o Fondech EHP jsou k dispozici zde.

AKTION Česká republika – Rakousko

AKTION Česká republika – Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.

Program AKTION slouží k podpoře vzájemného porozumění mezi Českou republikou a Rakouskem. Podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Podporovány budou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji stávající, je do nich zapojen vědecký dorost, a které mají vyhlídky na pokračování z jiných finančních zdrojů (programů EU apod.).

Podpora je poskytována ve dvou kategoriích:

 • individuální – stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách, více informací naleznete zde
 • institucionální – podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru, více informací naleznete zde.

Termíny pro podávání přihlášek:

 • Termín pro podávání žádostí o jednoměsíční výzkumná stipendia pro vysokoškolské pedagogy: 15. 4. 2020 a 30. 11. 2020

Termín pro podávání návrhů projektů (návrhy projektů podávají do níže uvedených termínů prostřednictvím rektorátu na MŠMT):

 • 15. 4.: pro období  1. 7. – 31. 12. 2020
  15. 9.:
  pro období   15. 10. – 31. 12. 2020
  30. 11.:
  pro období 1. 2. – 31. 12. 2021

Více informací o programu AKTION Česká republika – Rakousko naleznete zde.