Další programy - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Další programy

AIA: Stipendia na základě mezinárodních smluv

Stipendijní nabídka organizace DAAD (Německé akademické výměnné služby) pro Českou republiku.

Vzhledem k tomu, že se blíží uzávěrky přihlašování, dovolujeme si Vás upozornit na následující termíny:

STIPENDIA PRO JEDNOTLIVCE

 1. září 2022 – deadline pro odevzdání přihlášek na Studijní stipendia pro umělce v oboru HUDBA
 2. září 2022 – deadline pro odevzdání přihlášek na Studijní stipendia pro umělce v oboru ARCHITEKTURA
 3. listopadu 2022 – deadline pro odevzdání přihlášek na Studijní stipendia pro umělce v oboru SCÉNICKÉ UMĚNÍ

 

    15. listopadu 2022 – deadline pro odevzdání přihlášek na následující stipendia:

 •  pro studenty:

Studijní stipendia – magisterské studium pro všechny vědní obory

 •  pro doktorandy:

Roční výzkumná stipendia

Výzkumná stipendia v rámci doktorátu s dvojím vedením/v rámci Cotutelle

 • pro postdoktorandy a vysokoškolské učitele:

Bilaterální výměna vědců 

 1. listopadu 2022 – deadline pro odevzdání přihlášek na Studijní stipendia pro umělce v oboru VÝTVARNÉ UMĚNÍ, DESIGN A FILM

 STIPENDIA PRO SKUPINY

1. listopadu 2022deadline pro odevzdání přihlášek na Studijní cesty skupin zahraničních studentů do Německa

 Kompletní nabídku PROJEKTOVÝCH STIPENDIÍ a PROGRAMŮ PRO VYSOKÉ ŠKOLY vypisovaných organizací DAAD najdete zde.

Aktuální informace najdete vždy na našich webových stránkách ZDE.

Bilaterální spolupráce: stipendia italské vlády

Výzkumní pracovníci, pedagogové VŠ, odborníci a pracovníci v oblasti kultury mohou získat příspěvek až 906 eur na krátkodobý (max. týdenní) pobyt na pozvání libovolné italské univerzity či kulturní instituce, a to s termínem realizace nejpozději do konce roku 2021.

Detail nabídky naleznete zde.

Bilaterální spolupráce: stipendia Německo

Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí stipendia pro postgraduální pobyty na státních vysokých školách dle vlastního výběru. Stipendia v délce 10-24 měsíců jsou určena studentům, resp. absolventům MSP v oblasti hudby.

Detail nabídky naleznete zde.

Bilaterální spolupráce: stipendia Německo (architektura a příbuzné obory)

Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí stipendia pro postgraduální pobyty na státem uznaných vysokých školách dle vlastního výběru. Stipendia v délce 10-24 měsíců jsou určena studentům, resp. absolventům MSP v oblasti architektury, interiérového designu, památkové ochrany, městského rozvoje/městského plánování, krajinné architektury a krajinného plánování.

Detail nabídky naleznete zde.

Stipendijní program Visegrad – Taiwan

Postgraduální studenti a výzkumní pracovníci se mohou hlásit do nově zřízeného stipendijního programu Mezinárodního visegrádského fondu a tchaj-wanské vlády a získat stipendium v délce 1-10 měsíců. Zaměření programu se týká oborů nanotechnologie, elektrotechnika, biotechnologie, IT, zdravotnictví, sociální a humanitní studia.

Detail nabídky naleznete zde. AIA tato stipendia neadministruje, zájemci se v případě dotazů obrací na uvedené kontakty.

Výzkumné stáže: Evropská jižní observatoř (ESO)

Evropská jižní observatoř (ESO), špičková mezinárodní astronomické organizace ESO, jejíž členem je i ČR, nabízí program výzkumných příležitostí pro mladé vědce, inženýry a Ph.D. studenty v oborech astronomie/astrofyzika. Stáž je možné absolvovat ve výzkumných centrech německém Garchingu, příp. v chilském Santiagu.

Detail nabídky naleznete zde. AIA není administrátorem programu, zájemci se v případě dotazů mohou obrátit na kontaktní osobu z Odboru výzkumu a vývoje MŠMT: .

CEEPUS

CEEPUS je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit.

Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bosna a Hercegovina,   Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Spolupracují též univerzity Priština, Prizren a Peja v Kosovu.

Program je určen pro akademické pracovníky.

Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover).

Pravidla pro stipendisty

Termín pro podávání přihlášek

 • v rámci sítí:
  • na LS: 31. 10. 2022
 • jako freemover:
  • na LS: 30. 11. 2022

Více informací o stipendiích CEEPUS v rámci sítí u fakultních koordinátorů a zde. Více informací o stipendiích CEEPUS v rámci freemovers zde.

FULBRIGHTOVA KOMISE

Fulbrightova komise je mezivládní organizace specializující se na vzdělávací výměny mezi Českou republikou a USA.

Zaměřuje se na:

 • vládní stipendia do USA
 • možnosti studia v USA pro české studenty
 • přijímací řízení na americké vysoké školy
 • americké přijímací a jazykové zkoušky (TOEFL, SAT, ACT, GRE, GMAT)
 • financování studia v USA
 • české studenty v USA
 • americký vzdělávací systém a instituce
 • akreditaci amerických vysokých škol
 • spolupráci českých a amerických vysokých škol
 • možnosti studia amerických studentů v ČR
 • americké studenty v ČR

Více informací naleznete zde.

Od ledna 2021 lze zvát v rámci Inter-country travel na jedno-vícedenní hostování Fulbrightovy stipendisty, kteří během zkráceného akademického roku budou pobývat v Evropě. Jejich přehled je k dispozici zde

Na přednášky lze zvát i stipendisty Fulbrightova programu, kteří budou následující akademický rok v ČR. Aktuální profily stipendistů jsou k dispozici zde

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

Uzávěrky programů Fulbrightovy komise na rok 2023/2024

30.září 2022 – Fulbright Specialist Program, v rámci kterého můžete na krátkodobý pobyt 2-6 týdnů pozvat odborníka z USA https://www.fulbright.cz/pro-skoly-a-univerzity/hostovani-americkych-akademiku/

15.října 2022 – Fulbright Visiting Scholar award in Heritage Science pro odborníky v oborech spojených s ochranou kulturního dědictví
https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbright-nara-heritage-science-award/

1. listopadu 2022 – Fulbright core program https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-vedce-a-prednasejici/ a
Fulbright-Masaryk program v juniorské i seniorské kategorii pro vědce a přednášející https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbright-masarykovo-stipendium/

1.prosince – Fulbright-Schuman stipendium v několika programech pro univerzitní administrátory, studenty a výzkumníky tématicky zaměřených na problematiku USA-EU, NATO-EU. Program administruje Fulbrighova komise v Belgii http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/

1.února 2023- Komunikace vědy pro vědce, kteří se zabývají zpřístupňováním vědeckých poznatků širší veřejnosti https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbrightovo-stipendium-pro-komunikaci-ve-vede/ a
Proshek-Fulbrightovo stipendium pro lékaře a medicínské obory, na Un.of Minnesota https://www.fulbright.cz/stipendia/proshek-fulbrightovo-stipendium-pro-lekare/

Zájemci o jednotlivá stipendia podzimní sérii webinářů získají bližší informace a registrační formulář na https://www.fulbright.cz/webinare-ke-stipendiim-na-rok-2023-24/ Zvláště upozorňujeme na webinář pro zahraniční oddělení a výzkum ohledně hostování amerických stipendistů, který bude 14.10. 2022

 

Fondy EHP

Fondy EHP podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem.

Hlavním cílem Programu Vzdělávání, který je realizován v rámci Fondů EHP, je zvýšit úroveň lidského kapitálu a vzdělanostní základny v ČR. Program naplňuje i další cíle – snížení ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a posilování spolupráce s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem.

Program zaměstnancům VŠ nabízí tyto aktivity:

Aktuální výzva k předkládání návrhů pro projekty mobilit je zveřejněna zde.

Více informací o Fondech EHP jsou k dispozici zde.

AKTION Česká republika – Rakousko

AKTION Česká republika – Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.

Program AKTION slouží k podpoře vzájemného porozumění mezi Českou republikou a Rakouskem. Podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Podporovány budou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji stávající, je do nich zapojen vědecký dorost, a které mají vyhlídky na pokračování z jiných finančních zdrojů (programů EU apod.).

Podpora je poskytována ve dvou kategoriích:

 • individuální – stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách, více informací naleznete zde.
 • institucionální – podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru, více informací naleznete zde.

Žádosti se podávají přes online portál scholarships.at

Obecné informace o stipendijních pobytech v rámci AKTION naleznete na stránkách programu AKTION, přehled podmínek k jednotlivým stipendiím naleznete ve vyhledávači stipendií na stránkách AIA.

Více informací o programu AKTION Česká republika – Rakousko naleznete zde.

Webinář pro zájemce o projektovou spolupráci

Termín pro podávání návrhů projektů je 15. září 2022 (pro období 15. října 2022 do 31. prosince 2022).

Dozvíte se, jak podat žádost a jaké podmínky má splňovat návrh projektu.

Webinář je určen pro akademické pracovníky a zaměstnance zahraničních oddělení veřejných vysokých škol.  

Registrační formulář prosím vyplňte nejpozději do 24. července 2022.