Další programy - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Další programy

AIA: Stipendia na základě mezinárodních smluv

Bilaterální spolupráce: stipendia italské vlády

Výzkumní pracovníci, pedagogové VŠ, odborníci a pracovníci v oblasti kultury mohou získat příspěvek až 906 eur na krátkodobý (max. týdenní) pobyt na pozvání libovolné italské univerzity či kulturní instituce, a to s termínem realizace nejpozději do konce roku 2021.

Žádosti přijímá Italský kulturní institut průběžně, nejzazší termín pro podání žádosti je 30. října 2021.

Detail nabídky naleznete zde.

Bilaterální spolupráce: stipendia Německo

Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí stipendia pro postgraduální pobyty na státních vysokých školách dle vlastního výběru. Stipendia v délce 10-24 měsíců jsou určena studentům, resp. absolventům MSP v oblasti hudby.

Termín odevzdání přihlášek je 27. září 2021.

Detail nabídky naleznete zde.

Bilaterální spolupráce: stipendia Německo (architektura a příbuzné obory)

Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí stipendia pro postgraduální pobyty na státem uznaných vysokých školách dle vlastního výběru. Stipendia v délce 10-24 měsíců jsou určena studentům, resp. absolventům MSP v oblasti architektury, interiérového designu, památkové ochrany, městského rozvoje/městského plánování, krajinné architektury a krajinného plánování.

Termín odevzdání přihlášek je 30. září 2021.

Detail nabídky naleznete zde.

Stipendijní program Visegrad – Taiwan

Postgraduální studenti a výzkumní pracovníci se mohou hlásit do nově zřízeného stipendijního programu Mezinárodního visegrádského fondu a tchaj-wanské vlády a získat stipendium v délce 1-10 měsíců. Zaměření programu se týká oborů nanotechnologie, elektrotechnika, biotechnologie, IT, zdravotnictví, sociální a humanitní studia.

Termín odevzdání přihlášek je 30. září 2021.

Detail nabídky naleznete zde. AIA tato stipendia neadministruje, zájemci se v případě dotazů obrací na uvedené kontakty.

Výzkumné stáže: Evropská jižní observatoř (ESO)

Evropská jižní observatoř (ESO), špičková mezinárodní astronomické organizace ESO, jejíž členem je i ČR, nabízí program výzkumných příležitostí pro mladé vědce, inženýry a Ph.D. studenty v oborech astronomie/astrofyzika. Stáž je možné absolvovat ve výzkumných centrech německém Garchingu, příp. v chilském Santiagu.

Termín odevzdání přihlášek je 15. října 2021.

Detail nabídky naleznete zde. AIA není administrátorem programu, zájemci se v případě dotazů mohou obrátit na kontaktní osobu z Odboru výzkumu a vývoje MŠMT: .

CEEPUS

CEEPUS je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit.

Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bosna a Hercegovina,   Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Spolupracují též univerzity Priština, Prizren a Peja v Kosovu.

Program je určen pro akademické pracovníky.

Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover).

Pravidla pro stipendisty

Termín pro podávání přihlášek

 • v rámci sítí:
  • na ZS: 15. 6.
  • na LS: 31. 10.
 • jako freemover:
  • na LS: 30. 11.

Více informací o stipendiích CEEPUS v rámci sítí u fakultních koordinátorů a zde. Více informací o stipendiích CEEPUS v rámci freemovers zde.

 

FULBRIGHTOVA KOMISE

Fulbrightova komise je mezivládní organizace specializující se na vzdělávací výměny mezi Českou republikou a USA.

Zaměřuje se na:

 • vládní stipendia do USA
 • možnosti studia v USA pro české studenty
 • přijímací řízení na americké vysoké školy
 • americké přijímací a jazykové zkoušky (TOEFL, SAT, ACT, GRE, GMAT)
 • financování studia v USA
 • české studenty v USA
 • americký vzdělávací systém a instituce
 • akreditaci amerických vysokých škol
 • spolupráci českých a amerických vysokých škol
 • možnosti studia amerických studentů v ČR
 • americké studenty v ČR

Více informací naleznete zde.

Termíny uzávěrky stipendií Fulbrightovy komise na akademický rok 2021/22:

1. 10. 2020 – Fulbright Specialist Program, v rámci kterého mužete na krátkodobý pobyt 2-6 týdnů pozvat odborníka z USA, více informací naleznete zde

1. 11. 2020 – Fulbright core program a Fulbright-Masaryk program v juniorské i seniorské kategorii pro vědce a přednášející

Od ledna 2021 lze zvát v rámci Inter-country travel na jedno-vícedenní hostování Fulbrightovy stipendisty, kteří během zkráceného akademického roku 20/21 budou pobývat v Evropě. Jejich přehled bude k dispozici později zde

Na přednášky lze zvát i stipendisty Fulbrightova programu, kteří budou následující akademický rok v ČR. Vzhledem k posunutí zahájení všech programů na leden 2021 budou aktuální profily stipendistů k dipozici později zde

On-line zoom webinář pro uchazeče ve vědeckých programech Fulbright Core a Fulbright-Masaryk postdoc a senior, tedy pro zájemce, kteří již dokončili doktorské programy: 24. 6. 2020 od 16 h. Registrace zde.

Fondy EHP

Fondy EHP podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem.

Hlavním cílem Programu Vzdělávání, který je realizován v rámci Fondů EHP, je zvýšit úroveň lidského kapitálu a vzdělanostní základny v ČR. Program naplňuje i další cíle – snížení ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a posilování spolupráce s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem.

Program zaměstnancům VŠ nabízí tyto aktivity:

Aktuální výzva k předkládání návrhů pro projekty mobilit je zveřejněna zde.

Více informací o Fondech EHP jsou k dispozici zde.

AKTION Česká republika – Rakousko

AKTION Česká republika – Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.

Program AKTION slouží k podpoře vzájemného porozumění mezi Českou republikou a Rakouskem. Podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Podporovány budou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji stávající, je do nich zapojen vědecký dorost, a které mají vyhlídky na pokračování z jiných finančních zdrojů (programů EU apod.).

Podpora je poskytována ve dvou kategoriích:

 • individuální – stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách, více informací naleznete zde
 • institucionální – podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru, více informací naleznete zde.

Studenti MSP, DSP, VŠ učitelé a další akademičtí pracovníci se mohou ucházet o semestrální stipendium (1-5 měsíců) – termín podání žádostí je říjen 2021.

VŠ učitelé a další akademičtí pracovníci se mohou ucházet o stipendium na měsíční výzkumný pobyt – termín podání žádostí je listopad 2021.

Žádosti se podávají přes online portál scholarships.at

Obecné informace o stipendijních pobytech v rámci AKTION naleznete na stránkách programu AKTION, přehled podmínek k jednotlivým stipendiím naleznete ve vyhledávači stipendií na stránkách AIA.

Více informací o programu AKTION Česká republika – Rakousko naleznete zde.

 

Webinář pro zájemce o projektovou spolupráci

Pokud byste rádi v rámci programu AKTION ČR – Rakousko realizovali společný projekt, přihlaste se na webinář, který se uskuteční on-line 30. září od 15:00 do 16:00 hod.

Termín pro podávání návrhů projektů je 31. října (pro období 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022).

Dozvíte se, jak podat žádost a jaké podmínky má splňovat návrh projektu.

Webinář je určen pro akademické pracovníky a zaměstnance zahraničních oddělení veřejných vysokých škol.  

Registrační formulář prosím vyplňte nejpozději do 28. září.