Erasmus+ - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Erasmus+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. Program Erasmus vznikl v roce 1987, v ČR funguje od roku 1998.

 

Erasmus Charter a Erasmus Policy Statement Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem zde

Možnosti pro studenty

Studenti mohou využít Klíčovou akci 1: Vzdělávací mobility jednotlivců, která zahrnuje:

Více informací

erasmus