Erasmus+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. Program Erasmus vznikl v roce 1987, v ČR funguje od roku 1998. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je do programu zapojena od roku 1999.

 

Pritority programu Erasmus+ v programovém období 2021-2027

  • inkluze a diverzita
  • udržitelnost
  • digitalizace
  • participace

 

Erasmus Charter a Erasmus Policy Statement Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem zde

 

Možnosti pro studenty

Studenti mohou využít Klíčovou akci 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců, která umožňuje studovat nebo získat profesní zkušenost v jiné zemi.

Více informací na: