Silverius

Uzávěrka dalšího čísla

Termín uzá­věr­ky č. 1/2017: 31. 12. 2016

Redakční rada

před­se­da redakč­ní rady: Zdeněk Radvanovský
redak­tor: Michal Červenka
foto­graf: Josef Růžička
edi­tor: Jana Šiková

Externí spolupracovníci

Anna Havelková, Jitka Ježková, Kateřina Koděrová, Kamila Machaloušová, Lucie Melničáková, Michal Němec, Tomáš Petterman, Radek Timoftej, Martin Zubík,

 


Pro ucha­ze­če

 

rok 2016

Zpravodaj UJEP 2012 04

najde­te vždy na zpravodaj.ujep.cz/uchazec