Správní rada

Správní rada je orgánem veřejné vysoké školy, jejíž činnost je vymezena Zákonem č. 111/1998 Sb., § 14 a 15, v platném znění.

Složení Správní rady UJEP:

PaedDr. Libor Sehnal, předseda
AGC Flat Glass Czech

Ing. Josef Molek, 1. místopředseda 
Severočeské doly, a. s.

MUDr. Jiří Madar, 2. místopředseda
Statutární město Ústí nad Labem

Mons. Mgr. Jan Baxant, člen
Biskupství litoměřické

Ing. Roman Budinský, člen
Innogy Energie, s. r. o.

Ing. Vladimír Feix, dr. h. c., člen
Český porcelán, a. s.

Ing. Eva Fialová
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D., MBA
Rada Ústeckého kraje, radní s kompetencí pro oblast regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Dr. Ing. Štěpán Popovič, dr. h. c.
Správní rada společnosti Lázně Teplice v Čechách a. s.

Ing. Břetislav Srsen, člen
Česká národní banka, Ústí nad Labem

Mag. Jiří Šimek, člen
Innogy Energo

Ing. Jaroslav Šimsa, člen
Československá obchodní banka, a. s.