Správní rada - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Správní rada

Správní rada je orgánem veřejné vysoké školy, jejíž činnost je vymezena Zákonem č. 111/1998 Sb., § 14 a 15, v platném znění.

Složení Správní rady UJEP:

PaedDr. Libor Sehnal, předseda
AGC Flat Glass Czech

Mons. Mgr. Jan Baxant, 1. místopředseda
Biskupství litoměřické

MUDr. Jiří Madar, 2. místopředseda
Statutátní město Ústí nad Labem

Ing. Roman Budinský, člen

Ing. Petr Fiala, člen
Technické služby města Mostu, a. s.

Ing. Eva Fialová, členka
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Ing. Rudolf Kozák, člen
Severočeské doly, a. s.

Ing. Petr Lenc, člen
Sev.en Energy AG

PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D., MBA, člen
Rada Ústeckého kraje, radní s kompetencí pro oblast regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Ing. Břetislav Srsen, člen
Česká národní banka, Ústí nad Labem

Ing. Jaroslav Šimsa, člen
Československá obchodní banka, a. s.