Správní rada - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Správní rada

Správní rada je orgánem veřejné vysoké školy, jejíž činnost je vymezena Zákonem č. 111/1998 Sb., § 14 a 15, v platném znění.

Složení Správní rady UJEP:

Ing. Josef Molek, předseda 
Severočeské doly, a. s.

PaedDr. Libor Sehnal, 1. místopředseda
AGC Flat Glass Czech

Mons. Mgr. Jan Baxant, 2. místopředseda
Biskupství litoměřické

Ing. Roman Budinský, člen
Innogy Energie, s. r. o.

Ing. Vladimír Feix, dr. h. c., člen
Český porcelán, a. s.

Ing. Petr Fiala, člen
Krajská zdravotní, a. s.

Ing. Eva Fialová, členka
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Ing. Petr Lenc, člen
Sev.en Energy AG

MUDr. Jiří Madar, člen
Statutární město Ústí nad Labem

PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D., MBA, člen
Rada Ústeckého kraje, radní s kompetencí pro oblast regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Ing. Břetislav Srsen, člen
Česká národní banka, Ústí nad Labem

Ing. Jaroslav Šimsa, člen
Československá obchodní banka, a. s.