Správní rada

Správní rada je orgánem veřejné vysoké školy, jejíž činnost je vymezena Zákonem č. 111/1998 Sb., § 14 a 15, v platném znění.

Složení Správní rady UJEP:

PaedDr. Libor Sehnal, předseda
AGC Flat Glass Czech

MUDr. Jiří Madar, 1. místopředseda
Statutární město Ústí nad Labem

PaedDr. Jan Eichler, 2. místopředseda
Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem

Ing. Roman Budinský, člen

Ing. Petr Fiala, člen
Technické služby města Mostu, a. s.

Ing. Eva Fialová, členka
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Mgr. Milan Knotek, člen
Český rozhlas Sever a Liberec

Ing. Rudolf Kozák, člen
Severočeské doly, a. s.

Ing. Petr Lenc, člen
Sev.en Energy AG

Mons. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR., člen
Biskupství litoměřické

Ing. Jaroslav Šimsa, člen
Československá obchodní banka, a. s.

Ing. Jan Schiller, člen
Ústecký kraj