Přijímací řízení

Informace pro uchazeče najdete na www.univerzitaseveru.cz

Tvoříme příležitosti tam, kde nechybí nadšení

Možnost a svoboda využít nabízené příležitosti dělají vysokoškolské studium tím, čím je:

Na vlastní kůži

Nejlepší zkušenost člověk udělá, když se dotkne, ochutná, detailně si prohlédne. To je bez debat!

Den otevřených dveří fakulty umění a designu – 1. 11. 2018

Den otevřených dveří ostatních součástí UJEP – 30. 1. 2019

Fotogalerie a virtuální prohlídky

Přihláška