Přijímací řízení

 

Tvoříme příležitosti tam, kde nechybí nadšení

Možnost a svo­bo­da vyu­žít nabí­ze­né pří­le­ži­tos­ti děla­jí vyso­ko­škol­ské stu­di­um tím, čím je:

Termíny podávání přihlášek – 2. kolo přijímacího řízení na ak. rok 2017/2018

Bakalářské studium

28. 7. 2017 – FZS
14. 8. 2017 – FF
18. 8. 2017 – FŽP
21. 8. 2017 – PřF
24. 8. 2017 – FSI (2. kolo PŘ 2017/2018)
11. 9. 2017 – FSI (3. kolo PŘ 2017/2018)

Magisterské studium

14. 8. 2017 – FF
18. 8. 2017 – FŽP
21. 8. 2017 – PřF
24. 8. 2017 – FSI (2. kolo PŘ 2017/2018)
11. 9. 2017 – FSI (3. kolo PŘ 2017/2018)

Doktorské studium

14. 8. 2017 – FF
21. 8. 2017 – PřF
30. 11. 2017 – FSI (stu­di­um zahá­je­né v let­ním semest­ru ak. roku 2017/2018)

2. kolo – nabíd­ka obo­rů

Termíny podávání přihlášek v 1. kole přijímacího řízení na ak. rok 2017/2018, které ještě neproběhly

Doktorské studium

20. 9. 2017 – PF

Kompletní nabíd­ka obo­rů

Na vlastní kůži

Nejlepší zku­še­nost člo­věk udě­lá, když se dotkne, ochut­ná, detail­ně si pro­hléd­ne. To je bez debat!

Den ote­vře­ných dve­ří na UJEP 2017

Více infor­ma­cí o UJEP

Fotogalerie a vir­tu­ál­ní pro­hlíd­ky

Nabídka podle fakult

Přihláška