Přijímací řízení

Termín podá­vá­ní při­hlá­šek pro Bc. a Mgr. stu­di­um: 31. 3. 2017 (s výjim­kou FUD – viz níže)

Tvoříme příležitosti tam, kde nechybí nadšení

Možnost a svo­bo­da vyu­žít nabí­ze­né pří­le­ži­tos­ti děla­jí vyso­ko­škol­ské stu­di­um tím, čím je:

Termíny podávání přihlášek

Bakalářské studium

16. 1. 2016 – FUD
31. 3. 2017 – FF, FSE, FVTM, FZS, FŽP, PF PřF,

Magisterské studium

28. 2. 2017 – FUD (obo­ry Design, Fotografie a inter­me­di­ál­ní tvor­ba, Grafický design)
31. 3. 2017 – FSE, FUD (obor Kurátorská stu­dia), FVTM, FŽP, PF
30. 5. 2017 – FUD (obor Photography and Time-Based Media)

Doktorské studium

21. 4. 2017 – FF
24. 4. 2017 – FVTM
28. 4. 2017 – FUD
30. 4. 2017 – PF, PřF
10. 7. 2017 – FSE

Kompletní nabíd­ka obo­rů

Na vlastní kůži

Nejlepší zku­še­nost člo­věk udě­lá, když se dotkne, ochut­ná, detail­ně si pro­hléd­ne. To je bez debat!

Den ote­vře­ných dve­ří na UJEP 2017

Více infor­ma­cí o UJEP

Fotogalerie a vir­tu­ál­ní pro­hlíd­ky

Nabídka podle fakult

Přihláška