Přijímací řízení - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Přijímací řízení

Informace pro uchazeče najdete na www.univerzitaseveru.cz

Tvoříme příležitosti tam, kde nechybí nadšení

Možnost a svoboda využít nabízené příležitosti dělají vysokoškolské studium tím, čím je:

Na vlastní kůži

Nejlepší zkušenost člověk udělá, když se dotkne, ochutná, detailně si prohlédne. To je bez debat!

Den otevřených dveří fakulty umění a designu – 6. 11. 2019

Gaudeamus Praha – 21. – 23. 1. 2020

Den otevřených dveří ostatních součástí UJEP – 29. 1. 2020

Fotogalerie a virtuální prohlídky

Přihláška