Přijímací řízení - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Přijímací řízení

Informace pro uchazeče najdete na www.myjsmeujep.cz

Tvoříme příležitosti tam, kde nechybí nadšení

Možnost a svoboda využít nabízené příležitosti dělají vysokoškolské studium tím, čím je:

Na vlastní kůži

Nejlepší zkušenost člověk udělá, když se dotkne, ochutná, detailně si prohlédne. To je bez debat!

Fotogalerie a virtuální prohlídky

Přihláška