Přijímací řízení

Informace pro uchazeče najdete na www.myjsmeujep.cz

Tvoříme příležitosti tam, kde nechybí nadšení

Možnost a svoboda využít nabízené příležitosti dělají vysokoškolské studium tím, čím je:

Přihláška

Fotogalerie a virtuální prohlídky