Erasmus+ - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Erasmus+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. Program Erasmus vznikl v roce 1987, v ČR funguje od roku 1998.

 

Erasmus Charter a Erasmus Policy Statement Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem zde

 

Možnosti pro zaměstnance

Zaměstnanci mohou využít Klíčovou akci 1: Vzdělávací mobility jednotlivců. Více informací o organizaci mobilit v programu Erasmus+ na webu a Facebooku UJEP.

Více informací naleznete na webu Evropské komise, Domu zahraniční spolupráce či na Facebooku Erasmus+ a Erasmus+ Česká Republika.