Mezinárodní programy

UJEP je řešitelem mezinárodních projektů tvůrčí činnosti v programech Horizon, COST, přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce Interreg, AKTION, Visegradského fondu, Norských fondů, NATO, Česko-německého fondu budoucnosti a dalších. Podpůrné materiály a přehled řešených projektů naleznete v podsekcích.

Projektovou podporu a administraci žádostí zajišťují:

Oddělení vědy a výzkumu

Centrum projektového servisu