Erasmus Student Network (ESN)

Erasmus Student Network Ústí nad Labem (ESN Usti) je dobrovolnická organizace složená převážně ze studentů UJEP, jejímž hlavním cílem je poskytování služeb zahraničním studentům, kteří na UJEP přicházejí v rámci rozličných mobilitních programů.

Těmto studentům se ESN Usti snaží zpříjemnit pobyt v novém prostředí, pomáhá jim se zorientovat jak na univerzitě, tak ve městě a asistuje při zařizování agendy spojené s příjezdem. V průběhu semestru pořádá ESN Usti pro tyto studenty různé kulturní, sportovní a společenské akce, které mají za cíl začlenit nováčky do univerzitního kolektivu, nabídnout jim smysluplné využití volného času, ale také upozornit domácí studenty na přítomnost kolegů ze zahraničí a propagovat tak mobilitní programy.

Organizace vznikla transformací Tutorské organizace UJEP a úzce spolupracuje jak s Oddělením pro vnější vztahy UJEP, tak s dalšími studentskými organizacemi. Od června 2014 je ESN Usti řádným členem ESN CZ a ESN International. Více informací získáte na webových stránkách ESN Usti či prostřednictvím e-mailu .