Evropský týden udržitelného rozvoje v Kampusu UJEP

20. – 26. září 2023

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně se letos poprvé připojuje k Evropskému týdnu udržitelného rozvoje (ETUR), během kterého se napříč celou Evropou každoročně konají tisíce různých akcí: konference, výstavy, workshopy, semináře, filmová promítání, komunitní setkání, dny otevřených dveří a mnohé další aktivity. Rozmanitost pořádaných akcí je veliká, cíl jediný: dát najevo, že nám záleží na budoucnosti světa, v němž žijeme.

V Česku ETUR zastřešuje Ministerstvo životního prostředí, které letos spojí síly s Českým rozhlasem, na jehož stanicích Vám ve dnech 18. – 24. září můžete sledovat řadu zajímavých reportáží a podcastů.

Více informací k ETUR.

UJEP se k ETUR připojí v rámci CRP MŠMT projektu UNILEAD, ve kterém spolupracuje 24 českých univerzit na implementaci cílů udržitelného rozvoje v rámci provozních aspektů univerzit v oblastech jako odpady, hospodaření s vodou, biodiverzita​, stravování​, zelená výstavba, energetický management, udržitelná IT infrastruktura, elektronizace​, udržitelná mobilita nebo odpovědné nakupování.

Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Miloslav Kolenatý

Více k CRP projektu

Seznam akcí

Udržitelná mobilita: do práce pěšky nebo s využitím udržitelné dopravy

Využijte k cestě do práce udržitelný způsob dopravy a přispějte k vítězství svého pracoviště (fakulta, knihovna, rektorát, SKM) v soutěži o největší množství udržitelných kilometrů nebo vyhrajte hlavní ceny pro jednotlivce.

V tabulce na odkaze ZDE během ETUR od středy 20. 9. do úterý 26. 9. zapisujte své cesty do práce s využitím udržitelné dopravy. 

Celkoví vítězové s největším množstvím udržitelných kilometrů (jednotlivec a pracoviště UJEP) budou vyhlášeni během závěrečného odpoledne ETUR dne 26. 9. 2023 ve venkovním amfiteátru v kampusu UJEP (viz níže).

Za udržitelné způsoby dopravy jsou v rámci ETUR na UJEP považovány následující: pěšky, kolo, koloběžka, jednokolka, skateboard, brusle, linkový autobus, vlak, MHD nebo kombinace.


Udržitelné stravování

Během ETUR budete mít možnost vybrat si z nabídky jídel v menze UJEP udržitelné varianty. V rámci ETUR budou k dispozici v menze letáky s informacemi k environmentálnímu dopadu jednotlivých jídel.

Více informací zde.

V rámci ETUR také budete moci vyzkoušet systém vratných krabiček na jídlo, který se menza chystá zavést do konce roku 2023.

Univerzitní kavárna Kampuska bude v době Evropského týdne udržitelného rozvoje nabízet environmentálně šetrné dezerty, koláče a buchty!


SWAP v CPTO

Přineste z domova do CPTO nepotřebné věci, které mohou být někomu jinému ještě k užitku, a popřípadě si něco jiného ze SWAPU odneste.

SWAP probíhá v prostoru u recepce CPTO od 20. do 26. 9. 2023


Závěrečné odpoledne ETUR na UJEP v úterý 26. 9. 2023

Program závěrečného odpoledne ETUR na UJEP ve venkovním amfiteátru v kampusu UJEP:

  • 16:00 |  Zahájení závěrečného odpoledne – rektor UJEP doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., hlavní řešitel CRP projektu UNILEAD na UJEP Mgr. Ing. Miloslav Kolenatý
  • 16:30 |  Vyhlášení celkových vítězů s největším množstvím udržitelných kilometrů (jednotlivec a fakulta) dosažených během ETUR a předání cen.
  • 17:00 | Udržitelná mobilita v širších souvislostech – co jste možná nevěděli (komentář k současným poznatkům o udržitelné mobilitě a souvisejícím mýtům) / Doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D. 
  • 17:30 | Promítání filmu Udržitelný Palacký (Česko, 2019, 26 min)
  • 18:00 |  Diskuse a návrhy zaměstnanců UJEP k rozvoji udržitelnosti na UJEP.

Během závěrečného odpoledne bude nabídka univerzitní kavárny Kampuska obohacena o udržitelné dezerty, koláče a buchty.

Partneři akce

Podílejte se s námi na dodržování 10 základních energeticky úsporných principů na UJEP.

#myjsmeujep  #setrimeenergie  #udrzitelnabudoucnost