Centralizovaný rozvojový program - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Centralizovaný rozvojový program

V rámci centralizovaných rozvojových programů mohou být veřejným vysokým školám poskytovány dotace s přihlédnutím k výsledku hodnocení předložených projektových žádostí, které provádí Rada programů.

Pro rok 2014 byl pro UJEP schválen projekt „Spolupráce pedagogických fakult – konsorcium pedagogických fakult ve výši 500 tis. Kč pro UJEP. Hlavním řešitelem projektu byla Univerzita Palackého v Olomouci a spoluřešiteli bylo dalších 7 VVŠ.

Přehledy realizovaných projektů v letech 2015 a 2016 nabízejí následující tabulky:

CRP na UJEP v roce 2015

CRP na UJEP v roce 2016