Centralizovaný rozvojový program

V rámci centralizovaných rozvojových programů mohou být veřejným vysokým školám poskytovány dotace s přihlédnutím k výsledku hodnocení předložených projektových žádostí, které provádí Rada programů.

Přehledy realizovaných projektů a zprávy o výsledcích jejich řešení:

CRP na UJEP v roce 2023