Průkaz studenta

Ve znění Zákona č. 111/1998 Sb. (§57) je dokladem o studiu v řádném studijním programu Průkaz studenta.

UJEP vystavuje od akademického roku 2007/2008 průkazy studentů a zaměstnanců v podobě čipových karet. Čipová karta je multifunkční, slouží jako průkaz do univerzitní knihovny, pro vstup do budov, příp. učeben některých fakult, atd.

Podrobné informace o průkazech najdete zde.

Kancelář KAS správy průkazů Centra informatiky se nachází pod budovou Vědecké knihovny UJEP.

Jak se k nám dostanete?