CŽV na fakultách

Celoživotní vzdělávání  je důležitou součástí vzdělávací činnosti univerzity. V jeho rámci jsou nabízeny takové druhy vzdělávání, jako je studium doplňující, specializační, rekvalifikační, rozšiřující, Univerzita třetího věku a přípravné kurzy. Studium celoživotního vzdělávání probíhá buď prezenční nebo kombinovanou formou.

Celoživotní vzdělávání se řídí § 60 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a Řádem celoživotního vzdělávání UJEP, který naleznete zde.

Studium v programech a kurzech celoživotního vzdělávání nabízí Oddělení celoživotního vzdělávání UJEP a jednotlivé fakulty (po kliknutí na příslušnou fakultu se Vám zobrazí podrobné informace):