Interní grantová agentura UJEP - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Interní grantová agentura UJEP

Zřízení Interní grantové agentury Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vychází z koncepce rozvoje a snahy o zvyšování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti na univerzitě.  Mezi hlavní činnosti IGA patří zejména administrativní, organizační a koordinační činnosti, které vykonává napříč univerzitou ve spolupráci s akademickými pracovníky, zahraničními partnery a institucemi a dalšími poskytovateli finančních prostředků na podporu institucionálního rozvoje UJEP.

Oblasti podpory pro roky 2019-2020 jsou určeny Směrnicí rektora č. 3/2018 – VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉ PODPORY na podporu tvůrčí činnosti, stimulaci lidských zdrojů, rozvoj internacionalizace a podporu mladých vědeckých pracovníků pro období 2019 až 2020 s platností od 1. 9. 2018.

Předsedou Interní grantové agentury je prorektor pro vědu doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.