Finanční podpora studentů

Stipendia

  • Sociální stipendium – Podrobné informace o sociálním stipendiu najdete zde.
  • Ubytovací stipendium – Podrobné informace o ubytovacím stipendiu najdete zde.
  • Prospěchové, mimořádné a doktorské stipendium – tato stipendia se řídí Stipendijním řádem UJEP, příp. stipendijním řádem fakulty, pokud jej fakulta má. Další informace získáte na studijním oddělení příslušné fakulty.

Finanční podpora studentů ze strany UJEP

  • Studentská grantová soutěž – podmínky uvedené ve směrnici rektora č. 10/2015.
  • Podpora sportovní reprezentace UJEP – podmínky uvedené ve směrnici rektora č. 3/2012.
  • Podpora umělecké činnosti na UJEP – podmínky uvedené ve směrnici rektora č. 5/2012.
  • Cena rektora UJEP pro studenty za mimořádné výsledky v oblasti tvůrčí činnosti
    Jednorázové ocenění vědecké, výzkumné, umělecké a další tvůrčí činnosti studentů v prezenční formě studia přiznávané rektorem UJEP (návrhy na ocenění podávají děkani fakult).
    maximální částka: 5 000, 10 000 a 15 000 Kč
    podmínky uvedené ve Statutu cen rektora z 3. 9. 2018
  • Cena rektora UJEP pro studenty za nejlepší sportovní výsledky
    Jednorázové ocenění sportovních výsledků studentů v prezenční formě studia přiznávané rektorem (návrhy na ocenění podávají děkani fakult).
    maximální částka: 5 000, 10 000 a 15 000 Kč
    podmínky uvedené ve Statutu cen rektora z 3. 9. 2018

Finanční podpora dalších institucí

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem každým rokem vyhlašuje podmínky pro udělení stipendia nejlepším studentům UJEP či je stipendiem oceněna nejlepší bakalářská nebo diplomová práce.

Vyhlášení stipendií za akademický rok 2018/2019

Předání stipendií již proběhlo, nyní připravujeme vyhlášení stipendií za akademický rok 2019/2020.

  • Stipendium primátora města Ústí nad Labem a starostů vybraných městských obvodů
  • Stipendium Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov
  • Stipendium Města Trmice za nejlepší studentskou práci s tematikou vztahující se ke správnímu území Města Trmice nebo obcí Mikroregionu Milada
  • Stipendium Statutárního města Teplice
  • Stipendium ředitele Divize Čechy ZP MVČR, za nejlepší bakalářskou práci FZS
  • Stipendium VZP, pobočky Ústí nad Labem, pro nejlepšího studenta FZS UJEP
  • Stipendium generálního ředitele ČEZ Teplárenská, a.s. pro nejlepšího studenta Fakulty strojního inženýrství UJEP, studijního programu Energetika
  • Stipendium Hospodářské a sociální rady Ústecka, o. s. pro nejlepšího studenta technických oborů UJEP
  • Stipendium Biskupství litoměřického pro dva nejlepší studenty Fakulty zdravotnických studií UJEP
  • Stipendium Biskupství litoměřického pro dva nejlepší studenty Filozofické fakulty UJEP
  • Ústecký kraj – podpora mladých doktorandů na UJEP

Formulář souhlasu se zpracováním osobních údajů

Studenti a absolventi ocenění za akademický rok 2017/2018

Studenti a absolventi ocenění za akademický rok 2018/2019