Finanční podpora studentů

Stipendia

 • Sociální stipendium – Podrobné informace o sociálním stipendiu najdete zde.
 • Ubytovací stipendium – Podrobné informace o ubytovacím stipendiu najdete zde.
 • Prospěchové, mimořádné a doktorské stipendium – tato stipendia se řídí Stipendijním řádem UJEP, příp. stipendijním řádem fakulty, pokud jej fakulta má. Další informace získáte na studijním oddělení příslušné fakulty.

Finanční podpora studentů ze strany UJEP

 • Studentská grantová soutěž – podmínky uvedené ve směrnici rektora č. 5/2018 v aktuálním znění.
 • Podpora sportovní reprezentace UJEP – podmínky uvedené ve směrnici rektora č. 3/2012.
 • Podpora umělecké činnosti na UJEP – podmínky uvedené ve směrnici rektora č. 5/2012.
 • Cena rektora UJEP pro studenty za mimořádné výsledky v oblasti tvůrčí činnosti
  Jednorázové ocenění vědecké, výzkumné, umělecké a další tvůrčí činnosti studentů v prezenční formě studia přiznávané rektorem UJEP (návrhy na ocenění podávají děkani fakult).
  maximální částka: 15 000 Kč 
  Podmínky uvedené ve Statutu Cen rektora UJEP 2021.
 • Cena rektora UJEP pro studenty za nejlepší sportovní výsledky
  Jednorázové ocenění sportovních výsledků studentů v prezenční formě studia přiznávané rektorem (návrhy na ocenění podávají děkani fakult).
  maximální částka: 5 000, 10 000 a 15 000 Kč
  Podmínky uvedené ve Statutu Cen rektora UJEP 2021.

Finanční podpora dalších institucí

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem každým rokem vyhlašuje podmínky pro udělení stipendia nejlepším studentům UJEP či je stipendiem oceněna nejlepší bakalářská nebo diplomová práce.

Stránka se aktualizuje

Studenti a absolventi ocenění za akademický rok 2022/2023