Finanční podpora studentů - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Finanční podpora studentů

Stipendia

 • Sociální stipendium – Podrobné informace o sociálním stipendiu najdete zde.
 • Ubytovací stipendium – Podrobné informace o ubytovacím stipendiu najdete zde.
 • Prospěchové, mimořádné a doktorské stipendium – tato stipendia se řídí Stipendijním řádem UJEP, příp. stipendijním řádem fakulty, pokud jej fakulta má. Další informace získáte na studijním oddělení příslušné fakulty.

Finanční podpora studentů ze strany UJEP

 • Studentská grantová soutěž – podmínky uvedené ve směrnici rektora č. 10/2015.
 • Podpora sportovní reprezentace UJEP – podmínky uvedené ve směrnici rektora č. 3/2012.
 • Podpora umělecké činnosti na UJEP – podmínky uvedené ve směrnici rektora č. 5/2012.
 • Cena rektora UJEP pro studenty za mimořádné výsledky v oblasti tvůrčí činnosti
  Jednorázové ocenění vědecké, výzkumné, umělecké a další tvůrčí činnosti studentů v prezenční formě studia přiznávané rektorem UJEP (návrhy na ocenění podávají děkani fakult).
  maximální částka: 5 000, 10 000 a 15 000 Kč
  podmínky uvedené ve Statutu cen rektora z 3. 9. 2018
 • Cena rektora UJEP pro studenty za nejlepší sportovní výsledky
  Jednorázové ocenění sportovních výsledků studentů v prezenční formě studia přiznávané rektorem (návrhy na ocenění podávají děkani fakult).
  maximální částka: 5 000, 10 000 a 15 000 Kč
  podmínky uvedené ve Statutu cen rektora z 3. 9. 2018

Finanční podpora dalších institucí

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem každým rokem vyhlašuje podmínky pro udělení stipendia nejlepším studentům UJEP či je stipendiem oceněna nejlepší bakalářská nebo diplomová práce.

Vyhlášení stipendií za akademický rok 2020/2021 (dosud není aktuální)

 • Stipendium primátora města Ústí nad Labem a starostů vybraných městských obvodů
 • Stipendium Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov
 • Stipendium Města Trmice za nejlepší studentskou práci s tematikou vztahující se ke správnímu území Města Trmice nebo obcí Mikroregionu Milada
 • Stipendium Statutárního města Teplice
 • Stipendium ředitele Divize Čechy ZP MVČR, za nejlepší bakalářskou práci FZS
 • Stipendium VZP, pobočky Ústí nad Labem, pro nejlepšího studenta FZS UJEP
 • Stipendium generálního ředitele ČEZ Teplárenská, a.s. pro nejlepšího studenta Fakulty strojního inženýrství UJEP, studijního programu Energetika
 • Stipendium Hospodářské a sociální rady Ústecka, o. s. pro nejlepšího studenta technických oborů UJEP
 • Stipendium Biskupství litoměřického pro dva nejlepší studenty Fakulty zdravotnických studií UJEP
 • Stipendium Biskupství litoměřického pro dva nejlepší studenty Filozofické fakulty UJEP
 • Stipendium Ústeckého kraje pro studenty studující v prezenční formě doktorského studia
Formulář souhlasu se zpracováním osobních údajů

Studenti a absolventi ocenění za akademický rok 2019/2020

Studenti a absolventi ocenění za akademický rok 2018/2019