Finanční podpora studentů

Stipendia

 • Sociální stipendium – Podrobné informace o sociálním stipendiu najdete zde.
 • Ubytovací stipendium – Podrobné informace o ubytovacím stipendiu najdete zde.
 • Prospěchové, mimořádné a doktorské stipendium – tato stipendia se řídí Stipendijním řádem UJEP, příp. stipendijním řádem fakulty, pokud jej fakulta má. Další informace získáte na studijním oddělení příslušné fakulty.

Finanční podpora studentů ze strany UJEP

 • Studentská grantová soutěž – podmínky uvedené ve směrnici rektora č. 5/2018 v aktuálním znění.
 • Podpora sportovní reprezentace UJEP – podmínky uvedené ve směrnici rektora č. 3/2012.
 • Podpora umělecké činnosti na UJEP – podmínky uvedené ve směrnici rektora č. 5/2012.
 • Cena rektora UJEP pro studenty za mimořádné výsledky v oblasti tvůrčí činnosti
  Jednorázové ocenění vědecké, výzkumné, umělecké a další tvůrčí činnosti studentů v prezenční formě studia přiznávané rektorem UJEP (návrhy na ocenění podávají děkani fakult).
  maximální částka: 15 000 Kč 
  Podmínky uvedené ve Statutu Cen rektora UJEP 2021.
 • Cena rektora UJEP pro studenty za nejlepší sportovní výsledky
  Jednorázové ocenění sportovních výsledků studentů v prezenční formě studia přiznávané rektorem (návrhy na ocenění podávají děkani fakult).
  maximální částka: 5 000, 10 000 a 15 000 Kč
  Podmínky uvedené ve Statutu Cen rektora UJEP 2021.

Finanční podpora dalších institucí

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem každým rokem vyhlašuje podmínky pro udělení stipendia nejlepším studentům UJEP či je stipendiem oceněna nejlepší bakalářská nebo diplomová práce.

Vyhlášení stipendií za akademický rok 2022/2023

Stipendium generálního ředitele ČEZ Teplárenská, a.s. pro nejlepšího studenta FSI UJEP  
Stipendium ředitele Divize Čechy ZP MVČR za nejlepší bakalářskou práci FZS UJEP
Stipendium VZP, pobočky Ústí nad Labem, pro nejlepšího studenta FZS UJEP
Stipendium Městského obvodu Ústí n. L. Střekov za nejlepší studentskou práci s tematikou vztahující se ke správnímu území Střekova
Stipendium města Trmice za nejlepší studentskou práci s tematikou vztahující se ke správnímu území Trmic
Stipendium statutárního města Teplice pro nejlepší studenty UJEP
Stipendium primátora statutárního města Ústí nad Labem a starostů vybraných obvodů města Ústí nad Labem 
Stipendium Hospodářské a sociální rady Ústecka pro dva studenty z oblasti technických věd nebo zdravotnických oborů

 

Formulář souhlasu se zpracováním osobních údajů

Studenti a absolventi ocenění za akademický rok 2021/2022
Studenti a absolventi ocenění za akademický rok 2020/2021