Celouniverzitní smlouvy - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Celouniverzitní smlouvy

Spolupráce s některými vysokoškolskými zahraničními institucemi je podložena smlouvami o spolupráci. Tyto smlouvy podporují mobility studentů a pedagogů, výměnu studijních materiálů a publikací, vědecko-výzkumnou práci na projektech, publikaci výsledků této činnosti a vědecká setkání ve formě konferencí, přednášek a seminářů.

Albánie

Universiteti Aleksandër Moisiu Dürres
Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë

Bělorusko

Витебский государственный университет имени П.М. Машерова

Čína

Tianjin Foreign Studies University

Indonésie

Universitas Muhammadiyah Malang

Írán

Sharif University of Technology

Izrael

Beit Berl Academic College
Bezalel Academy of Art and Design, Jerusalem
Holon Institute of Technology

Kolumbie

Universidad de San Buenaventura Medellín

Korea

Uiduk University

Kosovo

Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina

Německo

Polsko

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Politechnika Gdańska

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Rzeszowski

Rusko

Астраханский государственный университет
Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
Казанский национальный исследовательский технологический университет
Московский государственный лингвистический университет
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герценa, Санкт-Петербург
Российский университет дружбы народов, Москва
Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеевa, Mосква
Сочинский государственный университет

Slovensko

Katolícka univerzita v Ružomberku
Prešovská univerzita v Prešove
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Spojené státy americké

Kansas State University
University of Tennessee, Knoxville

Tchaj-wan

National Kaohsiung Normal University

Ukrajina

Волинський національний університет імені Лесі Українки
Житомирський державний технологічний університет
Київський нацiональний лінгвістичний університет
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка
Ужгородський національний університет

Vietnam

Trường Đại Học Nha Trang