DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

  • Datum: 29. leden
  • Místo konání: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - 8 fakult
  • Formát akce: Den, kdy je možné navštívit fakulty, laboratoře, učebny a další prostory ústecké univerzity a vyzkoušet si, jak by se tu Vám či Vašim dětem studovalo.
  • Web: https://www.ujep.cz/cs/22724/den-otevrenych-dveri-na-ujep
  • Pořadatel: UJEP
  • Kontakt: https://www.ujep.cz/cs/den-otevrenych-dveri
  • Cílová skupina: Uchazeči o studiu, veřejnost a vůbec všichni, kdo se ten den chtějí ohřát na půdě univerzity severu.