Sucho v krajině - veřejná debata s odborníky - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Sucho v krajině – veřejná debata s odborníky