100 let české státnosti a další “8” výročí

Výročí 100 let existence naší samostatné republiky založené 28. 10. 1918 rozhodně nemůžeme přejít bez povšimnutí. Toho dne se u nás na severu sice nic zvláštního nestalo, ale rok 1918 je bezesporu zásadním pro nás všechny bez rozdílu. Vlajku nového státu jsme vyvěsili až 11. 12. 1918, protože se zkrátka hned nezapojíme do všeho, co si v Praze vymyslí. Přidejme k tomu ještě letopočty 1938, 1948, 1968 a 1993 a důvodů k připomenutí zlomových okamžiků máme hned několik.

Budeme rádi, když budeme slavit a připomínat společně s vámi. Přijďte, čtěte, slavte.

Rok 1918 na Ústecku a Děčínsku

Vernisáž výstavy: 28. 2. 2018 FF UJEP
Další umístění výstavy?
Severočeské divadlo Ústí nad Labem (17. 9. – 1. 10. 2018)
Muzeum města Ústí nad Labem (1. 10.–29. 10. 2018)
Krajský úřad Ústeckého kraje (29. 10. – 3. 12. 2018)
Hrad Litoměřice (3. 12. 2018 – 15. 1. 2019)

Výstava Rok 1918 na Ústecku je výsledkem výzkumu doktorandů katedry historie Filozofické fakulty UJEP. Během letošních oslav stého výročí vzniku Československé republiky bude v průběhu roku představena na řadě míst v Ústeckém kraji, s doprovodným programem bude též putovat po gymnáziích. Patnáct výstavních panelů expozice představuje různé aspekty vzniku republiky v Ústí nad Labem a okolních oblastech, kde dějiny kráčely poněkud jinak, než tomu bylo v centru země a všech oblastech osídlených českým obyvatelstvem.

Více o projektu

Výstava Mo(nu)mentální topografie s doprovodným programem pro veřejnost

Vernisáž výstavy: 24. 10. 2018
Konání výstavy: 25. 10. – 6. 12. 2018

Projekt se soustředí na posílení a prohloubení kolektivní historické a kulturní paměti prostřednictvím realizace řady 10 uměleckých intervencí ve veřejném prostoru města Ústí nad Labem. Tyto intervence budou tematizovat klíčové historické okamžiky spojené s daty 1918, 1968 a 1993 (ale také s daty dalšími – 1938, 1948, 1989) a budou je propojovat s místním prostředím ve formě akcentace konkrétních osobností, lokací či událostí, které reprezentují průnik velkých dějin a lokální paměti. Autory uměleckých intervencí budou studenti společně s akademickými pracovníky fakulty umění a designu , přičemž díla budou vznikat v rámci specifických ateliérových zadání. Na nezbytném historickém průzkumu spojeném s přípravou artefaktů i na socializačních a animačních programech, které budou organizovány v souvislosti s jejich prezentací, budou studenti umělecké fakulty spolupracovat se studenty a akademiky filozofické fakulty a pedagogické fakulty.
Výsledných 10 uměleckých realizací bude tvořit tematický celek ve formě jednotlivých monumentů spojených do jedné prohlídkové trasy a doplněných informačním textem ve formě tištěného průvodce. K této výstavě ve veřejném prostoru také bude připraven doprovodný program ve formě komentovaných procházek po jednotlivých dílech s umělci či historiky určených pro široké publikum či ve specifické formě pro žáky základních a středních škol.

Více o projektu

Výstava „Pomníky velké války“

Termín konání:
NPÚ (Krásné Březno) říjen – prosinec 2018
UJEP – říjen 2018, putovní výstava listopad, prosinec 2018

S výročím vzniku Československa souvisí i výročí konce tzv. Velké války. Rok 1918 přinesl dlouho očekávaný mír, ale rovněž dalekosáhlé geopolitické změny a sčítání nevratných ztrát. S poválečnou obnovou úzce souvisí i budování pomníků padlým vojákům všech národností, kteří položili své životy na frontách Velké války. Válečné pomníky vyrůstaly ve městech i na venkově a výrazným způsobem spoluvytvářely charakter veřejného prostoru i celkový ráz poválečné vzpomínkové kultury. Zároveň jsou hmotným odrazem soudobého uměleckého cítění, nachází se mezi nimi řada hodnotných realizací. Fond těchto pomníků doznal zásadní redukce v době druhé světové války i v časech poválečných, kdy řada pomníků zanikla nebo byla nevhodně adaptována. Výstava na NPÚ (Krásné Březno) bude probíhat v období říjen – prosinec 2018. Ve stejném čase bude probíhat výstava ve foyer Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Výstava pak poputuje spolu s doprovodným programem (přednáška, školní program ve formě pracovních listů) na vybrané střední školy Ústeckého kraje (gymnázium v Ústí nad Labem, Lovosicích, Děčíně, Teplicích, Bohosudově, Litoměřicích).

Výstava „Architektura ve službách První republiky“

Termín konání:
NPÚ (Krásné Březno) říjen – prosinec 2018
UJEP – říjen 2018, putovní výstava listopad, prosinec 2018

U příležitosti významného výročí založení republiky, připraví filozofická fakulta ve spolupráci s Národním památkovým ústavem výstavní projekt, který představí vybrané stavby postavené v éře První republiky 1918–1938, tedy období spjatého s dynamickým poválečným průmyslovým rozvojem. V rámci ústeckého regionu budou zdůrazněny jeho specifika a vedle dodnes stojících průmyslových, technických, veřejných a správních staveb, budou připomenuty i stavby již zaniklé. Cílem je připomenout nezanedbatelnou úlohu státní správy při rozvoji infrastruktury mladého československého státu, který byl v tomto období bezprostředně spojen s prosazováním demokratických principů a měl jednoznačné národnostní zabarvení. Výstava na  NPÚ (Krásné Březno) bude probíhat v období říjen – prosinec 2018. Ve stejném čase bude probíhat výstava ve foyer Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Výstava pak poputuje spolu s doprovodným programem (přednáška, školní program ve formě pracovních listů) na vybrané střední školy Ústeckého kraje (gymnázium v Ústí nad Labem, Lovosicích, Děčíně, Teplicích, Bohosudově, Litoměřicích).

Publikace Rok 1918 na Ústecku

Termín vydání: podzim 2018

Publikace „Rok 1918 na Ústecku“ se bude věnovat konci 1. světové války v ústeckém regionu. Zřetel bude kladen na vojenské operace, historiografickou retrospektivu roku 1918, vznik a zánik provincie Deutschböhmen či význam událostí roku 1918 pro židovskou menšinu na Ústecku). Populárně naučná publikace bude reflektovat specifika regionu s převážně německým obyvatelstvem, kde byl konec války a založení republiky vnímán odlišně, než tomu bylo ve vnitrozemí. Na vzniku publikace se budou podílet studenti i výzkumní pracovníci univerzity.