Podpora aktivit UJEP významných pro město Ústí nad Labem

Vzájemná spolupráce Statutárního města Ústí nad Labem a Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je postavena na rozvoji klíčových témat a oblastí, ve kterých se odráží celospolečenské potřeby a sociální aspekty života občanů města Ústí nad Labem.
Každoročně Zastupitelstvo města schvaluje návrh témat a aktivit ze strany UJEP, která jsou významná pro město. Tyto aktivity jsou spolufinancovány z rozpočtu města. O výši spolufinancování rozhoduje Rada a Zastupitelstvo města.

ROK 2023
V rámci smlouvy o poskytnutí dotace (SML1027345) ve výši 400 000 Kč byly podpořeny aktivity: v oblasti kultury celoroční výstavní program Domu umění Ústí nad Labem, v oblasti podpory zdraví aktivity zaměřené na sportovní aktivity a zdravý životní styl a v oblasti vzdělávání popularizační a vzdělávací akce pro žáky s technickou, společensko-ekonomickou či zdravotnickou tematikou.

ROK 2022
V rámci smlouvy o poskytnutí dotace (SML1025745) ve výši 400 000 Kč byly podpořeny aktivity – celoroční výstavní program Domu umění Ústí nad Labem a podpora vzdělávání žáků základních škol města Ústí nad Labem v oblasti IT, robotiky, 3D tisku a virtuální reality.

ROK 2021
V rámci smlouvy o poskytnutí dotace (SML1025535) ve výši 170 000 Kč byly podpořeny vzdělávací aktivity žáků základních škol města Ústí nad Labem v oblasti IT, robotiky, 3D tisku a virtuální reality.

ROK 2020
V rámci smlouvy o poskytnutí dotace (SML1023621) ve výši 200 000 Kč byly podpořeny aktivity cílící na podporu seniorů (Univerzita třetího věku) a vydání Historického atlasu měst – svazek Ústí nad Labem.

 

Přehledy projektů jednotlivých fakult Univerzity Jana Evangelisty Purkyně realizovaných v letech 2001- 2009, které jsou financovány díky Grantům města Ústí nad Labem jsou uvedeny níže.