Grant města Ústí nad Labem - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Grant města Ústí nad Labem

Přehledy projektů jednotlivých fakult Univerzity Jana Evangelisty Purkyně realizovaných v letech 2001- 2009, které jsou financovány díky Grantům města Ústí nad Labem jsou uvedeny níže.

Z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem byla schválena na rok 2017 částka ve výši 200 000,-Kč na podporu akcí a projektů, které pořádá Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.