Resortní projekty

UJEP je zapojen do řady projektů tvůrčí činnosti, které jsou podporované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem kultury, Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ministerstvem zemědělství ČR, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem obrany a Ministerstvem průmyslu a obchodu.