Resortní projekty - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Resortní projekty

Projekty výzkumu, vývoje a inovací podporované z veřejných prostředků ČR jsou realizovány na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně různými poskytovateli.

V roce 2017 jsou na naší univerzitě realizovány dva projekty vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví ČR a jeden Ministerstvem zemědělství ČR. Do vědeckých projektů, které právě probíhají, náleží pět projektů Euroregionu Labe/ Elbe, dva projekty Horizon 2020, dva projekty Interreg Central Europe, projekt NATO, projekt US Army a devět projektů spadajících do skupiny Cíl 2 (dříve Interreg Česko- Sasko). Pro Univerzitu J. E. Purkyně je vyčleněna dotace na rok 2017 ve výši  34 735 000Kč.

Pod správu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy spadají projekty Visegrad, NanoEnvi- výzkumná infrastruktura, EUPRO II., Norské fondy, AKTION ČR- Rakousko, Mobilita, COST , InterVector a dva projekty Česko-německého Fondu budoucnosti.