GAČR

V současné době je UJEP nositelem těchto projektů GAČR:

Vodné směsi se solemi při extrémních podmínkách – přesné experimenty, molekulární simulace a modelování
Řešitel: prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc. (PřF)
Období: 2022-2024
Rozpočet projektu celkem: 3 706 000,00 Kč

 

Tvorba pokročilých nano/mikrostruktur s využitím iontových a elektronových svazků pro potenciální aplikace v mikrofluidních a lab-on-chip aplikacích
Řešitel: Mgr. Jan Malý, Ph.D. (PřF)
Období: 2022-2024
Rozpočet projektu celkem: 4 197 000,00 Kč

 

Mikroskopická anatomie letokruhů stromů jako zdroj chronologických informací pro optimalizaci stanovení sesuvného hazardu
Řešitel: doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D. (PřF)
Období: 2022-2024
Rozpočet projektu celkem: 1 215 000,00 Kč

 

(Ne)sjednocená Evropa? Překračování hranic v německé a rakouské literatuře a jejich česká recepce po r. 2000
Řešitel: doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (FF)
Období: 2022-2024
Rozpočet projektu celkem: 1 917 702,00 Kč

 

Jazyková specifika hnutí Říšských občanů
Řešitel: prof. Dr. Dr. Georg Schuppener (FF)
Období: 2022-2024
Rozpočet projektu celkem: 2 369 829,00 Kč
Stránky projektu: zde

 

Eneolitické dlouhé mohyly v Čechách a rekonstrukce rituální krajiny pod Řípem
Řešitel: prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. (FŽP)
Období: 2022-2023
Rozpočet projektu celkem: 1 470 000,00 Kč

 

Fosfinátové metal-organické sítě pro odstraňování emergentních polutantů a těžkých kovů
Řešitel: prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. (FŽP)
Období: 2020-2022
Rozpočet projektu celkem: 2 649 000,00 Kč
Stránky projektu: zde

 

Nová generace organicko/anorganických materiálů pro detekci, zachycení a využití oxidu uhličitého
Řešitel: prof. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.  (PřF)
Období: 2020-2022
Rozpočet projektu celkem: 4 631 000,00 Kč
Stránky projektu: zde

 

Inteligentní magnetické materiály: od objemových systémů ke „spinterface“
Řešitel: prof. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.  (PřF)
Období: 2020-2022
Rozpočet projektu celkem: 3 548 000,00 Kč
Stránky projektu: zde

 

Separace enantiomerů chirálními membránami: Experiment a simulace
Řešitel: prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc. (PřF)
Období: 2020-2022
Rozpočet projektu celkem: 1 709 504,00 Kč
Stránky projektu: zde

 

Povaha a dynamika lokálních konfliktů o využití území v polyracionálním prostředí
Řešitel: doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D. (PřF)
Období: 2020-2022
Rozpočet projektu celkem: 2 153 000,00 Kč
Stránky projektu: zde

 

Žádané školy: Podmínky volby základní školy ve venkovském prostoru
Řešitel: RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D. (PřF)
Období: 2020-2022
Rozpočet projektu celkem: 2 717 000,00 Kč
Stránky projektu: zde

 

Hybridní nanovesikuly exosom-dendrimer pro genovou terapii a cílenou dopravu léčiv
Řešitel: Mgr. Jan Malý, Ph.D. (PřF)
Období: 2020-2022
Rozpočet projektu celkem: 5 573 000,00 Kč
Stránky projektu: zde

 

Vzorce kvality demokracie na regionální úrovni v zemích V4: Vhled do černé skříňky
Řešitel: doc. Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D. (FF)
Období: 2020-2022
Rozpočet projektu celkem: 2 815 569,00 Kč

 

Náboženství v komunistickém režimu: Pohled teorie racionální volby
Řešitel: Mgr. Ing. Pavol Minárik, Ph.D. (FSE)
Období: 2019-2022
Rozpočet projektu celkem: 1 577 221,00 Kč
Stránky projektu: zde

 

Příprava a charakterizace oxidu ceričitého pro pokročilé aplikace
Řešitel: prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. (FŽP)
Období: 2019-2021
Rozpočet projektu celkem: 3 399 000,00 Kč
Stránky projektu: zde

 

Vlastnosti teplosměnných tekutin na bázi vody při extrémních podmínkách
Řešitel: prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc. (PřF)
Období: 2019-2021
Rozpočet projektu celkem: 2 389 000,00 Kč
Stránky projektu: zde

 

Vývoj trajektorií tradičních odvětví ve starých průmyslových regionech: governance, aktéři, instituce a leadership
Řešitel: doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. (FSE)
Období: 2018-2021
Rozpočet projektu celkem: 1 242 500,00 Kč
Stránky projektu: zde