GAČR - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

GAČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) je organizační složkou státu, která jako jediná instituce v naší zemi poskytuje z veřejných prostředků účelovou podporu na projekty základního výzkumu.

V rámci vyhlášených programů financuje vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky. Při své činnosti se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a je samostatnou účetní jednotkou. Hospodaří tedy samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými státním rozpočtem. GA ČR zahájila svoji činnost v roce 1993. Více informací o této instituci lze získat zde.

Přehledy projektů  realizovaných díky účelové podpoře GA ČR na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem  v letech 2001 až 2018 jsou uvedeny níže.