Habilitační a jmenovací řízení

Jméno a příjmení Habilitační řízení / Řízení ke jmenování profesorem Obor Pracovní zařazení Datum zahájení
MgA. Jana Machačová docent – zastaveno Hudební teorie a pedagogika odborná asistentka
PF VŠP
27.6.2000
PaedDr. Jiří Holubec docent 1. 7. 2002 Hudební teorie a pedagogika odborný asistent
UJEP
21.3.2000
PaedDr. Daniela Mandysová docent 1. 7. 2002 Hudební teorie a pedagogika odborná asistentka
ZČU
21.3.2000
Mgr. Vít Gregor docent – zastaveno Hudební teorie a pedagogika odborný asistent
PF UK
31.10.2000
PaedDr. Miloš Kodejška docent – zastaveno Hudební teorie a pedagogika odborný asistent
PF UK
31.10.2000
Doc. PhDr. Pavel Klapil, CSc. profesor 1. 5. 2003 Hudební teorie a pedagogika docent PF UP Olomouc 27.11.2001
Doc. PhDr. Alena Burešová, CSc. profesor – zastaveno Hudební teorie a pedagogika docent FF UP Olomouc 24.9.2002
Doc. PaedDr. Mikuláš Popovič, CSc. docent 1. 10. 2002 Hudební teorie a pedagogika docent KHV PF UJEP 28.5.2002
Doc. PhDr. Olga Settari, CSc. profesor 15. 10. 2004 Hudební teorie a pedagogika docent KKN HF JAMU 27.5.2003
PhDr. Marek Franěk, CSc., Ph.D. docent 1. 4. 2004 Hudební teorie a pedagogika samostatný odborný prac. ČEÚ Praha 27.5.2003
PaedDr. Marián Janek, Ph.D. docent 1. 10. 2004 Hudební teorie a pedagogika odborný asistent KHV PF UMB v Banské Bystrici 24.2.2004
PaedDr. Marie Slavíková, CSc. docent – zastaveno Hudební teorie a pedagogika odborný asistent KHV PF ZČU v Plzni 28.4.2004
Doc. PhDr. Boris Banáry, CSc. profesor 1. 11. 2005 Hudební teorie a pedagogika mimořádný profesor KHV Katolické univerzity v Ružomberoku 23.6.2004
Doc. PhDr. Milan Holas, CSc. profesor 1. 11. 2005 Hudební teorie a pedagogika docent katedry teorie a dějin hudby HF AMU v Praze 20.10.2004
Mgr. Eduard Douša, Ph.D. docent 21. 2. 2006 Hudební teorie a pedagogika odborný asistent ÚHV FF UK 21.6.2005
Doc. PaedDr. Miloš Hons, Ph.D. profesor 2. 5. 2006 Hudební teorie a pedagogika docent KHV PF UJEP v Ústí n. L. 21.6.2005
Doc. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc. profesor 16. 4. 2007 Hudební teorie a pedagogika vedoucí KHV PF UMB v Banské Bystrici 24.1.2006
Mgr. et Mgr. Jiří Bezděk, Ph.D. docent 21. 2. 2006 Hudební teorie a pedagogika odborný asistent KHV PF ZUČ v Plzni 24.1.2006
PhDr. Ivana Ašenbrenerová, Ph.D. docent 20. 11. 2006 Hudební teorie a pedagogika odborná asistentka KHV PF UJEP             v Ústí nad Labem 20.6.2006
PhDr. Petr Ježil, Ph.D. docent 1. 8. 2007 Hudební teorie a pedagogika odborný asistent KHV PF UJEP v       Ústí nad Labem 6.2.2007
PaedDr. Libor Fridman, Ph.D. docent 1. 8. 2007 Hudební teorie a pedagogika odborný asistent KH FHV UMB v Banské Bystrici 6.2.2007
MgA. Roman Frič, Ph.D. docent 1. 12. 2007 Hudební teorie a pedagogika odborný asistent KHV PF UJEP v       Ústí nad Labem 6.2.2007
Doc. PaedDr. Jiří Luska, Ph.D. profesor 5. 11. 2007 Hudební teorie a pedagogika KHV PF UP v Olomouci 31.10.2006
Doc. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D. profesor 5. 11. 2007 Hudební teorie a pedagogika KHV PF UJEP v Ústí n. L. 31.10.2006
PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD. docent 1. 4. 2009 Výtvarná výchova-teorie a tvorba Katedra výtvarné edukácie a tvorby PF UMB v Banské Bystrici 24.6.2008
Doc. PhDr. Tomáš Vlček, CSc. profesor 18. 9. 2009 Výtvarná výchova-teorie a tvorba ředitel Sbírky moderního a současného umění NG v Praze 24.6.2008
Doc. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. profesor 18. 9. 2009 Výtvarná výchova-teorie a tvorba vedoucí KVV PF MU v Brně 21.10.2008
Doc. PaedDr. akad. soch. Jaroslav Šicková, Ph.D. profesor 18. 9. 2009 Výtvarná výchova-teorie a tvorba katedra liečebnej pedagogiky PF UK        v Bratislavě 21.10.2008
Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D. docent  1. 7. 2009 Výtvarná výchova-teorie a tvorba odborný asistent KVK PF UJEP v         Ústí nad Labem 17.2.2009
PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. docent 1. 5. 2010 Výtvarná výchova-teorie a tvorba vědecko-pedagogický pracovník FHS    UK v Praze 24.11.2009
Mgr. Adriana Récka, PhD. docent 1. 1. 2011 Výtvarná výchova-teorie a tvorba odborný asistent PF Univerzity K.F.         v Nitre 16.7.2010
PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. docent – zastaveno Výtvarná výchova-teorie a tvorba odborný asistent KVP FUD, UJEP v    Ústí nad Labem 23.11.2010
Mgr. Jitka Géringová, Ph.D. docent 1. 5. 2011 Výtvarná výchova-teorie a tvorba odborný asistent KVK PF, UJEP v       Ústí nad Labem 23.11.2011
doc. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D. profesor 1. 2. 2012 Hudební teorie a pedagogika docent PF UK v Praze 15.2.2011
PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. docent 1. 2. 2013 Výtvarná výchova-teorie a tvorba odborný asistent KVP FUD, UJEP v    Ústí nad Labem 22.3.2012
Mgr. Martin Veselý, Ph.D. docent 1. 2. 2013 České dějiny odborný asistent KH FF, UJEP v         Ústí nad Labem 21.3.2012
Doc. Ing. Martin Lísal, DSc. profesor 18. 12. 2014 Aplikovaná fyzika docent KF UJEP v Ústí n.L. 25. 4. 2013
PhDr. Dagmar Zelenková, Ph.D. docent 1. 1. 2015 Hudební teorie a pedagogika odborný asistent KHV PF UJEP v       Ústí nad Labem 15. 10. 2013
Ing. Nataša Náprstková, Ph.D. docent 1. 7. 2014 Strojírenská technologie odborný asistent KVTM FVTM, UJEP     v Ústí nad Labem 20. 10. 2013
Ing. Daniela Kalincová, PhD. docent 1. 7. 2014 Strojírenská technologie odborný asistent FVTM Technické univerzity ve Zvolene 20. 10. 2013
doc. Mgr. Adriana Récka, PhD. profesor – řízení zastaveno k    26. 3. 2015 Výtvarná výchova – teorie a tvorba docent KVTV PF Univerzity K.F. v Nitre 4. 2. 2014
Ing. Viktorie Weiss, Ph.D. docent 1. 7. 2015 Strojírenská technologie odborný asistent, KTMI FVTM UJEP      v Ústí nad Labem  14. 10. 2014
Ing. Martin Novák, Ph.D.  docent 1. 12. 2014  Strojírenská technologie odborný asistent, KTMI FVTM, UJEP     v Ústí nad Labem 28. 4. 2014
dr inż. Robert Kruzel docent 1. 7. 2016 Strojírenská technologie odborný asistent
Politechnika Czestochowska
22. 4. 2014
PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. docent 1. 7. 2016 Hudební teorie a pedagogika odborný asistent KHV PF, UJEP v       Ústí nad Labem 22. 5. 2015
Mgr. akad.mal. Jiří Černický docent 1. 12. 2015 Vizuální komunikace vedoucí ateliéru Malba, VŠUP v Praze 27. 4. 2015
MgA. Zdeněk Veverka docent 1. 7. 2016 Vizuální komunikace odborný asistent, ZČU v Plzni, FDU Ladislava Sutnara  22. 10. 2014
MgA. Miroslav Švolík  docent 1. 2. 2017  Vizuální komunikace odborný asistent, VŠVU Bratislava  12. 1. 2016
doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. profesor 2. 12. 2016 Vizuální komunikace docent, FUD UJEP 10. 9. 2015
doc. PhDr. et MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr. profesor 23. 6. 2017 České dějiny Instytut Historii Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego 20. 3. 2016
doc. Akad. arch. Vladimír Soukenka profesor – 13. 12. 2017 Vizuální komunikace docent, ČVUT v Praze, FA 21. 3. 2016
Ing. Sylvia Kuśmierczak, PhD. docent 1. 8. 2017 Strojírenská technologie odborný asistent, FVTM UJEP 30. 1. 2015
doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. profesor – 13. 12. 2017 Výtvarná výchova – teorie a tvorba docent, Univerzita Mateja Bela v    Banskej Bystrici, PF, KVK 31. 10. 2016
PaedDr. Mariana Kološtová, Ph.D. docent  2. 1. 2018 Hudební teorie a pedagogika odborný asistent, zástupce vedoucího katedry, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, PF, KHK 31. 10. 2016
 doc. Ing. Josef Soukup, CSc. profesor – řízení zastaveno k 10. 1. 2018 Strojírenská technologie docent, FVTM UJEP  17. 10. 2016
 Ing. Václav Machek, CSc. docent 1. 8 2017 Strojírenská technologie odborný asistent, ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav mechaniky a materiálů 31. 10. 2016
 M.A. Marek Teska docent – zastaveno k 9. 11. 2017  Vizuální komunikace odborný asistent, ČVUT v Praze,            FA – Ústav interiéru  11. 10. 2016
PhDr. Jiří Kusák, Ph.D. docent – 1. 3. 2018 Hudební teorie a pedagogika vedoucí Katedry hudební výchovy, Ostravská univerzita 30. 1. 2017
PhDr. Olga Fejtová, Ph.D. docent – 1. 6. 2018 České dějiny Archiv hl. m. Prahy, FF UJEP 21. 2. 2017
RNDr. Filip Moučka, Ph.D. docent 1. 8. 2017 Aplikovaná fyzika PřF UJEP 23. 5. 2016
Ing. Jaromír Havlica, Ph.D. docent – 1. 3. 2018 Aplikovaná fyzika PřF UJEP 2. 5. 2017
dr.hab Inž. Tomasz Lipinski, prof. UWM profesor – 18. 12. 2019 Strojírenská technologie doktor na Katedra Technologii Materialów i Maszyn, Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie 28. 8. 2017
Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. docent – 2. 1. 2019 Vizuální komunikace odborný asistent na Fakultě výtvarných umění, VUT Brno 25. 9. 2017
Akad. mal. Lucie Svobodová docent – zastaveno k 7. 2. 2019 Vizuální komunikace odborná asistentka na FEL ČVUT v Praze 18. 9. 2017
Dr. phil. Miroslav Němec docent – 3. 12. 2018 České dějiny FF UJEP 28. 2. 2018
MgA. Robert Vlasák docent – 2. 1. 2019 Vizuální komunikace vedoucí ateliéru Přírodní materiály na FUD UJEP 1. 2. 2018
doc. PhDr. Zdenko Kolesár, PhD. profesor – 18. 12. 2019 Vizuální komunikace člen Katedry teórie a dejín výtvarného umenia na Vysoké škole výtvarných umení v Bratislave 5. 2. 2018
doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D. profesor – 18. 12. 2019 České dějiny Historický ústav Akademie věd ČR 12. 9. 2018
doc. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D. profesor – 18. 12. 2019 Vizuální komunikace docentka a proděkanka, FUD UJEP 1. 10. 2018
Ing. Miroslava Ťavodová, PhD. docent – 1. 8. 2019 Strojírenská technologie odborný asistent na Katedre výrobných technológií a manažmentu kvality, Technická univerzita vo Zvolene 24. 10. 2018
doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D. profesor – zastaveno k 25. 4. 2019 České dějiny Katedra veřejné správy FPR ZČU v Plzni 25. 1. 2019
doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D. profesor – zastaveno k 3. 10. 2019 Výtvarná výchova- teorie a tvorba FUD- Katedra dějin a teorií umění,       PF- Katedra výtvarné kultury 1. 2. 2019
doc. RNDr. René Kalus, Ph.D. profesor – 17. 6. 2020 Aplikovaná fyzika VŠB- Technická univerzita Ostrava 25.3.2019
doc. ThDr. Rastislav Adamko, PhD. profesor – 17. 6. 2020 Hudební teorie a pedagogika proděkan pro vědu a umění, Katolická univerzita v Ružomberoku, 9. 5. 2019
RNDr. Marek Malý, Ph.D. docent – 1. 12. 2019 Aplikovaná fyzika Přírodovědecká fakulta UJEP, Katedra fyziky 2. 5. 2019
RNDr. Jan Jirsák, Ph.D. docent – 1. 12.2019 Aplikovaná fyzika Přírodovědecká fakulta UJEP, Katedra chemie 2. 5. 2019
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. profesor – řízení zastaveno k 29. 11. 2019 Strojírenská technologie prorektor pro vědu, UJEP 15. 5. 2019
PhDr. Václav Velčovský, Ph.D. docent – řízení zastaveno k  18. 6. 2020 České dějiny MŠMT, FF UK, HIÚ FF UHK 17. 10. 2019
PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D. docent – 1. 9. 2020 České dějiny HIÚ FF Univerzita Hradec Králové 23. 10. 2019
PhDr. Dana Dvořáčková, Ph.D. docent – 2. 8. 2021 České dějiny HIÚ AV ČR 24. 2. 2020
doc. RNDr. Anna Macková, Ph.D. profesor – 7. 6. 2022 Aplikovaná fyzika Přírodovědecká fakulta UJEP, Ústav jaderné fyziky AV ČR 1. 9. 2020
Ing. Jaromír Cais, Ph.D. docent – 1. 7. 2021 Strojírenská technologie Ústav technologií a materiálů, FSI UJEP 1. 9. 2020
PhDr. Jan Novotný, Ph.D. docent – 2. 5. 2022 Strojírenská technologie Fakulta strojního inženýrství UJEP 15. 12. 2020
Mgr. Anna Vartecká, Ph.D. docent – 1. 3. 2022 Vizuální komunikace Fakulta umění a designu UJEP 12. 11. 2020
PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D. docent – 2. 5. 2022 České dějiny Filozofická fakulta UJEP
Ústav pro studium totalitních režimů
6. 9. 2021
Ing. Petr Mikeš, Ph.D. docent – 1. 9. 2022 Aplikovaná fyzika katedra fyziky, Fakulta pedagogická a přírodovědně humanitní, Technická univerzita v Liberci 6. 9. 2021
Ing. Kateřina Mouralová, Ph.D.    docent – řízení zastaveno k 1. 12. 2022 Strojírenská technologie Ústav automatizace a informatiky, fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 12. 10. 2021
Ing. Jaroslava Svobodová, Ph.D. docent – 1. 11. 2022 Strojírenská technologie Odborný asistent FSI
(ÚTM)
6. 12. 2021
Mgr. Lenka Sýkorová, Ph.D. docent – 1. 11. 2022 Vizuální komunikace Katedra dějin a teorie umění
(FUD)
18. 1. 2022
MgA. Antonín Tomášek docent – 1. 10. 2023 Vizuální komunikace Katedra designu
(FUD)
7. 3. 2022
Mgr. Tomáš Velička, Ph.D. docent – 1. 9. 2023 České dějiny Filozofická fakulta UJEP 2. 2. 2023
doc. Mgr. David Kořínek profesor – zahájení Vizuální komunikace Katedra designu
(FUD)
22. 9. 2023
MgA. Lada Semecká docent – zahájení Vizuální komunikace Katedra designu
(FUD)
22. 9. 2023
doc. Ing. Antonín Minařík, Ph.D. profesor – zahájení Aplikované nanotechnologie Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, fakulta technologická 16. 10. 2023
Ing. Jiří Henych, Ph.D. docent – zahájení Aplikované nanotechnologie Katedra environmentální chemie a technologie (FŽP) 1. 11. 2023

 

Poslední aktualizace provedena 17. 1. 2024
Za správnost: Bc. Hanuš Petržílka, referent IGA, oddělení vědy a výzkumu