Bulharský velvyslanec oficiálně ukončí Bulharské dny na UJEP

Dne 24. 4. 2018 zavítá na Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem velvyslanec Bulharské republiky v České republice J. E. p. Latchezar Petkov. Oficiálně uzavře právě probíhající Bulharské dny na UJEP.

Vědecká knihovna UJEP pořádá při příležitosti bulharského předsednictví Radě Evropské unie BULHARSKÉ DNY. Záštitu nad nimi převzal velvyslanec BULHARSKÉ republiky v České republice, Latchezar Petkov.

Stalo se již tradicí, že akademické obci univerzity představujeme jednotlivé státy Evropské unie, které v daném pololetí předsedají Radě EU. Tyto země v průběhu celého měsíce přibližujeme prostřednictvím výstav, přednášek a projekcí. Jsem velmi rád, že se nám daří pravidelně získávat záštitu velvyslanců a celkově se tento formát setkává s kladným ohlasem,“ osvětluje pořádání předsednických dnů na UJEP ředitel VK UJEP Mgr. Pavel Pečiva.

Na závěr Bulharských dnů na UJEP bude mít Vědecká knihovna UJEP čest bulharského velvyslance osobně přivítat. Spolu s prorektorem UJEP, doc. Zdeňkem Radvanovským, dne 24. 4. 2018 ve 13:30 h slavnostně uzavřou rozsáhlou propagační akci, která na UJEP probíhá po celý měsíc duben.

 Již od začátku měsíce je v prostorách volného výběru instalována fotografická výstava Reflexe, kterou knihovně zapůjčil Bulharský kulturní institut v Praze. Stále je ještě možné v knihovně navštívit také výstavku publikací a bulharských artefaktů, které zapůjčila ze své osobní sbírky interiérová designérka bulharské původu žijící v Ústí nad Labem Nadia Surel.

V rámci Bulharských dnů na UJEP byl promítán film Bulharsko z výšky, RNDr. Ivan Farský, CSc., z katedry geografie PřF UJEP připravil pro Bulharské dny přednášku Toulky Bulharskem, Lukáš Zavřel, fotograf a absolvent FUD UJEP, vyprávěl o soužití se svojí manželkou bulharského původu….

Bezprostředně na návštěvu Latchezara Petkova ve Vědecké knihovně UJEP naváže dne 24. 4. 2018 od 14:00 h v knihovně workshop výroby tradiční bulharské jarní ozdoby marteničky pod dohledem již výše zmíněné Nadii Surel.

Kontakt: Ing. Kateřina Koděrová, tajemnice Vědecké knihovny UJEP, 475 286 012, , http://knihovna.ujep.cz

Bulharské dny na UJEP probíhají za finanční podpory statutárního města Ústí nad Labem a Eurocentra Ústí nad Labem.