Fake News s Václavem Moravcem na FF UJEP

Debata, nejen s Václavem Moravcem, proběhne na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Filozofická fakulta UJEP pořádá ve spolupráci s Českou televizí, Redakcí zpravodajství ČT, ve středu 25. dubna 2018 debatu na téma FAKE NEWS: Pravda, lži a polopravdy ve veřejném prostoru.

 V Zelené aule Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra v Kampusu UJEP se od 15:00 h rozeběhne diskuse, jejímž frontmanem bude známý moderátor ČT Václav Moravec. Spolu s ním přijede na UJEP také Hana Andělová, vedoucí dramaturgyně zpravodajství ČT. Místní fakultu v debatě zastoupí, již taktéž mediálně známý, politolog a filozof Daniel Kroupa.

„Je to již druhá akce, kterou s Českou televizí pořádáme. V loňském roce měli naši studenti možnost diskutovat s redaktory zpravodajství ČT o tom, jak se připravuje volební zpravodajství. Daná témata považujeme za zajímavý formát, který je přínosný nejen pro studenty politologie a společenských věd,“ říká děkanka FF doc. Michaela Hrubá.

 Filozofická fakulta spolupracuje v této oblasti také s Pedagogickou fakultou UJEP, která realizuje obor Čeština pro media a veřejnou sféru.

 „Pro studenty tohoto oboru na pedagogické fakultě jsou podobné diskuse také zajímavým přínosem. A nejen pro ně. Proto jsme na nadcházející debatu Fake News pozvali i studenty středních škol z Ústí nad Labem a přilehlých lokalit,“ doplňuje děkanka.

Kontakt: Jana Burdová, , +420 475 286 400