Univerzitní kaple bude znovu otevřena

Dne 3. května 2018 proběhne v 15:00 h slavnostní znovuotevření univerzitní kaple v areálu Kampusu UJEP. O patřičné otevření se postará osoba v našem kraji nejpovolanější, biskup Mons. Mgr. Jan Baxant.

Pod záštitou rektora UJEP, doc. RNDr. Martina Baleje, Ph.D., dojde k opětovnému zahájení aktivit v kapli, která je součástí univerzitního kampusu. Kaple byla původně vystavěna jako součást nemocničního areálu Masarykovy nemocnice, kde sloužila především dlouhodoběji hospitalizovaným pacientům. Počátkem tisíciletí už ale její využívání klesalo, především díky sílícímu trendu ve zdravotnictví hospitalizovat pacienty po minimální dobu. Nakonec byla kaple uzavřena.

Následně převzala celý areál ústecká univerzita a zásluhou tehdejší rektorky, prof. Ing. Ivy Ritschelové, CSc., byla kaple vysvěcena a znovu otevřena. Tehdy byla k dispozici zejména duchovně zaměřeným studentům, kteří zde organizovali přednášky Quo Vadis,“ uvádí rektor Martin Balej.

Časem tyto studentské aktivity utichly a kaple neměla jiné využití. Začátkem akademického roku 2017/2018 se, jakoby náhodou, sešlo několik nezávislých iniciativ ze strany zaměstnanců univerzity za znovuotevření těchto prostor a obnovení někdejší přednáškové činnosti Quo Vadis organizované ústeckým arciděkanstvím církve římskokatolické. Jejich snahy se setkaly s vstřícným postojem rektora doc. Martina Baleje a s podporou biskupa litoměřického Mons. Mgr. Jana Baxanta.

Hlavním programem univerzitní kaple bude přednáškový cyklus Quo Vadis, tedy přednášky uznávaných odborníků na nejrůznější témata s duchovním přesahem. Realizovat je chceme přibližně dvakrát za semestr a jako přednášející budou zváni odborníci z nejrůznějších vědních disciplín, jejichž činnost přesahuje i do duchovní oblasti či naopak z duchovní oblasti čerpají ve své odborné práci,“ vysvětluje jedna z organizátorů znovuotevření kaple PhDr. Magdalena Krátká, Ph.D.

První přednáška na téma „I když se nikdo nedívá“ proběhne dne 22. 5. 2018 od 16:30 h, kdy bude doc. Jan Hábl, náš přední komeniolog, hovořit o morálních hodnotách výchovy a vzdělání.

Kaple bude centrálně sloužit všem zaměstnancům a studentům univerzity, kdykoliv během dne, jako ekumenické místo pro osobní ztišení, duchovní četbu, modlitbu i duchovní rozhovor.

V pondělí, úterý a ve středu, vždy od 15:00 do 16:30 h, zde budou přítomni, pro duchovní rozhovor či jinou službu, také duchovní některé ze spolupracujících církví. V pondělí z Církve bratrské, v úterý z Církve adventistů sedmého dne a ve středu z Církve římskokatolické. Myslím, že do budoucna se k nám přidají i další“ upřesňuje Magdalena Krátká.

V univerzitní kapli bude k dispozici knihovna s kvalitní duchovní literaturou k zapůjčení, budou se zde konat příležitostné mše nebo bohoslužby a taktéž zde budou probíhat příležitostná setkávání věřících vysokoškoláků.

Kontakt: PhDr. Magdalena Krátká, Ph.D., , 475 283 411