Doktorandi UJEP v srpnu: 17 500 Kč - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Doktorandi UJEP v srpnu: 17 500 Kč

Mladí vědci se na UJEP mají lépe.

Díky vstřícnému postoji vedení Ústeckého kraje a desetimilionové dotaci z projektu na podporu mladých doktorandů se nám podařilo zlepšit podmínky pro to, aby začínající vědci zůstávali v regionu. Ke konci srpna 2018 jsme mezi našich 66 studentů doktorského programu rozdělili již celkem 1 155 000 Kč. Pevně doufáme, že toto navýšení bude mladé vědce motivovat, aby u nás doktorské studium, které je v ČR nejvyšším dosažitelným vzděláním, dokončili. A to pokud možno ve stavu, který jim dovolí vzpomínat na léta strávená na UJEP s láskou.

Z ruky do huby minulostí… ?

Chvilka matematiky. Zatímco aktuální minimální mzda v ČR je 12 200 Kč, chtěli jsme dosud po naději našeho regionu, jíž mladí vědci bezpochyby jsou, aby pracovali za 11 250 Kč měsíčně, a to ještě kvalifikovaně, inovativně a často na mezinárodní úrovni. Díky krajské dotaci teď zvyšujeme pravidelnou měsíční podporu (protože platem se to nazvat nedá) doktorandů na 13 750 Kč a doufáme, že jim to umožní alespoň krátkodobé ohřátí peněz v kapse předtím, než se z ruky přesunou rovnou do huby. A pokud to rovnou z ruky do huby bude i nadále, tak ať je to alespoň v podobě krmě chutné a zdravé, a ne stále jen v nouzovém režimu “šunkofleky”…

Chvilku matematiky pro dnešek ukončíme chvilkou budovatelské poezie: MAKE SCIENCE, NOT KURDĚJE!