Soutěž Falling Walls Lab - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Soutěž Falling Walls Lab

Zapojte se do mezinárodní soutěže Falling Walls Lab, která je určená mladým vědcům, vědeckým pracovníkům, studentům a inovátorům. Cílem soutěže je propagovat výjimečné myšlenky a globálně propojovat nadějné vědce a podnikatele ze všech oblastí. Účastníci prezentují anglicky svůj výzkumný záměr, byznys plán nebo občanskou iniciativu publiku a odborné porotě. Klíčem k úspěchu jsou pouze 3 minuty, což je čas určený na prezentaci. Autor nejlepší prezentace vyhrává finanční odměnu 1 000 EUR a cestu do Berlína na celosvětové Falling Walls Lab finále.

Uzávěrka přihlášek pro české kolo: 30. 6. 2019. Přihlášení je možné zde.

České kolo soutěže proběhne 2. 10. 2019 v Brně. Podrobné informace o soutěži naleznete zde a zde.