Zemřel emeritní rektor prof. Vlastimil Novobilský

Naše univerzita obdržela smutnou zprávu o skonu prof. RNDr. Vlastimila Novobilského, CSc., emeritního rektora naší univerzity, který vedl Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v letech 1995–2001. Dovoluji si jménem celé univerzity vyzdvihnout hodnotu této nejen pro UJEP významné osobnosti, hrdého zastánce ústecké alma mater, bojovníka za její založení a příkladu hodného člověka.

Jeho jméno je na univerzitě vyslovováno, publikováno i oceňováno s vážností, kterou si zaslouží. Já osobně si ho nesmírně považuji nejen za to, co pro univerzitu vykonal jako předseda „Přípravného výboru pro založení univerzity v Ústí nad Labem“ v době, kdy ještě ani nebylo jasné, že se snahy o její založení naplní, ale také zejména za těžkou práci, kterou vykonal v pozici rektora UJEP. Všeobecně známá je také jeho rozsáhlá akademická působnost a tehdejší pozitivní vliv na studenty, místní akademickou obec i odbornou zahraniční veřejnost.

Při příležitosti oslav 10. výročí založení UJEP v roce 2001 byla prof. Novobilskému udělena pamětní medaile UJEP za významný podíl na zakládání a rozvoji univerzity a byl jednou z prvních osobností UJEP vůbec, které tuto medaili obdržely.

I po odchodu na zasloužený odpočinek byl pan emeritní rektor Vlastimil Novobilský stále součástí naší univerzitní rodiny. Byl zván na veškeré slavnostní akce, které univerzita pořádala, účastnil se setkávání emeritních profesorů, jeho podobizna je vystavena v budově rektorátu na čestném místě vedle ostatních emeritních rektorů UJEP.

S velkou lítostí jsme přijali zprávu o jeho odchodu a vyjadřujeme upřímnou soustrast celé jeho rodině. V našich srdcích a vzpomínkách zůstane prof. Vlastimil Novobilský stále jako nesmírně inteligentní, vzdělaný, skromný a přitom odvážný a cílevědomý člověk, který pro ústeckou univerzitu vykonal nesmírně mnoho.

S úctou rektor Martin Balej