Velký akreditační úspěch politologie! - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Velký akreditační úspěch politologie!

Ústecká filozofická fakulta se dočkala dalšího akreditačního úspěchu! Katedra politologie získala akreditaci navazujícího magisterského programu Politologie.

Rada Národního akreditačního úřadu rozhodla, že katedra politologie, resp. Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, zaručují garanci kvality pro realizaci takového programu, a udělila fakultě akreditaci na 10 let. Nová katedra politologie FF UJEP tak bude moci po dobu deseti let, což je v současné době nejdelší období, pro které je akreditace udělována, realizovat jak bakalářské, tak i navazující magisterské studium v jednooborové podobě i ve formě sdruženého studia (dříve tzv. dvouoboru).

„Při přípravě studijního programu jsme se snažili reflektovat požadavky studentů, kteří po magisterské politologii volali již dlouhé roky. Využili jsme odborných zkušeností a kompetencí členů katedry a sestavili moderní program reflektující aktuální trendy v oboru a zohledňující specifické potřeby regionu,“ říká doc. Pavel Maškarinec, garant studijního programu a vedoucí katedry politologie Filozofické fakulty UJEP.

Hlavním motivem tvůrců navazujícího magisterského studijního programu Politologie bylo zajistit pro FF kvalitní a kompletní politologické vzdělávání.

„Na studenty čeká skutečně kvalitní program a velké množství nových povinných i povinně volitelných předmětů, které reflektují jak teoretickou rovinu, tak i vazby na praktickou aplikaci poznatků, například v oblasti tvorby veřejných politik,“ doplňuje Maškarinec.

Přihlášky ke studiu bude možné podávat ve druhém kole přijímacího řízení na FF UJEP pro akademický rok 2021/2022. V zimním semestru by tak fakulta mohla přivítat nové studenty magisterské politologie, na které čeká zajímavý program se zajímavými možnostmi!

„Jsme velice rádi, že naši práci na přípravě programu Rada Národního akreditačního programu ocenila udělením akreditace na 10 let, a těšíme se na zahájení výuky v tomto programu,“ uzavírá doc. Maškarinec.