Úspěšné příměstské tábory informatiky na UJEP opět poběží

V loňském roce byly na UJEP realizovány velice oblíbené příměstské tábory se zaměřením na robotiku a programování. Tyto tábory si i v roce 2022 našly cestu k realizaci. Dětem v průběhu letních pzdnin nabídnou zábavnou formu kontakt s fenoménem naší doby: programováním, robotizací a algoritmizací.

 Příměstské „informatické“ tábory robotiky a programování, které připravila Přírodovědecká fakulta UJEP, konkrétně katedra informatiky, proběhnou v termínu od 11. 7. do 26. 8. 2022 přímo v univerzitním kampusu, v prostorách Centra přírodovědných a technických oborů (CPTO) v Ústí nad Labem.

Bude se jednat o celkem sedm turnusů, které poběží v průběhu letních prázdnin, abychom co nejvíce vyšli vstříc rodičům a dětem při plánování a řešení prázdnin a dovolených,“ vysvětluje RNDr. Jan Krejčí, Ph.D., z katedry informatiky PřF UJEP.

Kempy jsou určeny pro děti od 6 let výše. Bude pro ně připraven celodenní program (od 8:00 do 16:00 h) složený z praktických aktivit. V týdenních intervalech, od pondělí do pátku, se budou účastníci univerzitních příměstských táborů informatiky učit programovat v aplikacích na bázi graficky orientovaného programovacího nástroje (typicky Scratch, což je programovací nástroj, ve kterém se dá vytvářet program za pomoci grafických objektů – něco jako skládání puzzle). Děti se tedy naučí vytvářet algoritmy hravou a zábavnou formou, která se dá propojit i s okolním světem na bázi programovatelných didaktických stavebnic, jako např. od společnosti Lego® WeDo2.0/Mindstorms/Boost, či elektrotechnické desky Micro:bit či Arduino a dalších fyzických objektů, které díky těmto algoritmům mohou doslova rozhýbat. Kromě toho budou děti také řešit zajímavé úlohy, které je povedou k rozvoji matematického, logického i informatického myšlení.

Úkoly připravíme na základě zkušeností z realizací táborů z minulých let, soutěží Klokánek či Bobřík informatiky. K tomu přidáme logické hry, rébusy a soutěže. Pro odreagování budou každý den zařazeny sportovní hry a aktivity v přírodě, případně v tělocvičně,“ doplňuje Jan Krejčí.

Základní podstatou informatického myšlení je, že člověk musí být schopen analyzovat zadaný problém a následně jeho řešení rozdělit na elementární dílčí kroky. Posledním krokem je pak spojení jednotlivých výsledků/výstupů do požadovaného celku.

Účastníci táborů budou pracovat s digitálními interaktivními pomůckami, které rozvíjejí logické mlení, prostorovou představivost i další informatické dovednosti. K těmto pomůckám patří například také programovatelná robotická včelka BlueBot, ale i velmi oblíbená hra Minecraft s možnostmi programování.

Z loňských zkušeností mohu potvrdit, že dětem se nejvíce líbilo programování v aplikaci Minecraft či stavění robotů, menší problémy měly s matematickými úlohami. Měli jsme ale také šestileté účastníky, kteří se v informatickém prostředí ani náhodou neztratili a vždy jsme je dokázali do práce vtáhnout a zapojit,“ upozorňuje dr. Krejčí.

Program příměstských táborů povedou převážně studenti katedry informatiky PřF UJEP, ale také studenti učitelství PF UJEP. Dětští účastníci budou rozděleni do několika skupin, zejména podle věku tak, aby program odpovídal jejich možnostem a kompetencím. Kromě aktivit souvisejících s informatickým myšlením budou součástí příměstských táborů i pohybové činnosti, což má vést děti k poznání, že pokud stráví nějaký čas u počítače, musí ho kompenzovat pohybem.

Cena týdenního kempu je 2 500 Kč. Stravování (přesnídávka, oběd, svačina a kompletní pitný režim) zajistí univerzitní Menza.

V jednotlivých aktivitách se nejen snažíme dětem típit informatické mlení, ale také je připravit pro jejich budoucnost, ať už budou dělat cokoliv. Zaměřujeme se na základní kompetence, kte se člověk ve 21. století musí naučitanalyzovat problém a navrhnout řešení. Úroveň jeho efektivity pak souvisí s praxí a získanými dovednostmi, uzavírá Jan Krejčí.

Registrace již byla zahájena. Bližší informace i s registračním formulářem naleznete zde.

Kontakt na organizátora:

RNDr. Jan Krejčí, Ph.D., , 739 2744 00