Jak se Česká republika brání dezinformacím? – DEBATA

DEBATA SE ZMOCNĚNCEM VLÁDY ČR PRO OBLAST DEZINFORMACÍ SE USKUTEČNÍ TENTO PÁTEK V MOSTĚ

Konspiračním teoriím a dezinformacím se daří i navzdory snaze řady států zpřísnit pravidla. V dnešní složité době to, bohužel, platí obzvlášť. Katedra politologie Filozofické fakulty UJEP na to proto reaguje a na pátek 14. října připravila diskuzi s vládním zmocněncem pro oblast médií a dezinformací Michalem Klímou. Její studenti se budou ptát společně se studenty Technické univerzity v Chemnitz na to, jak Česká republika postupuje v boji s dezinformacemi.

Debata se zmocněncem se koná v rámci česko-saského projektu „Demokracie nad propastí? Dezinformace versus mediální gramotnost“ (DemoDes), který krom UJEP a TU Chemnitz realizuje také ještě Euroregion Krušnohoří a Kompetenční centrum Aue.

„Katedra politologie FF UJEP se vědecko-výzkumně orientuje na téma výzkumu a kvality demokracie v současných společnostech. S tím úzce souvisí i témata dezinformací a fake news, která mohou narušovat soudržnost společnosti, zvyšovat v ní polarizaci mezi různými skupinami, a tím ve výsledku snižovat kvalitu demokracie nebo dokonce posilovat autokratizační trendy,“ vysvětluje zaměření katedry její vedoucí a zároveň proděkan filozofické fakulty Pavel Maškarinec. „I proto se mimo výzkumu dezinformací a fake news zaměřujeme rovněž na oblast občanského vzdělávání a odvahy, které mohou sloužit jako nástroje snižování vlivu dezinformací a fake news,“ pokračuje Maškarinec.

Cílem projektu DemoDes je pojmenovávat v česko-německém dialogu problémy, které tíží obě země v souvislostmi s dezinformacemi. „Například v dnešní době ruské agrese jsou právě dezinformace jedním z velmi silných prostředků, které právě Rusko používá, na což ostatně upozorňují i naše bezpečnostní složky. A nás zajímá, jak na to naše země, ale i Německo a také Evropská unie, reagují,“ doplňuje Lukáš Novotný z katedry politologie. Proto se v pátek uskuteční debata s Michalem Klímou, která je vedle účastnic a účastníků projektu přístupná i veřejnosti.

Michal Klíma zastává již více než půl roku funkci vládního zmocněnce pro oblast médií a dezinformací. O vytvoření této pozice rozhodla vláda 2. března tohoto roku v reakci na stupňující se vlnu dezinformací v České republice šířených především z Ruska, které oslabují demokratické instituce a mezinárodní směřování České republiky.

Debata je součástí dvoudenního workshopu s názvem „Oddělme fakta od dezinformací o EU“ a uskuteční se od 9:00 do 10:30 h v Mostě ve velké zasedací místnosti magistrátu města.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 a jeho cílem je posilovat občanské vzdělávání v česko-saském pohraničí.

Kontaktní osoba: doc. Mgr. Lukáš Novotný, M.A., Dr.phil.,

Přílohy:     Web projektu     Plakát k diskuzi      Program workshopu