Stipendijní pobyty pro doktorandy KANADA – Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, University of Alberta

Upozorňujeme na aktuální stipendijní nabídku pro studenty doktorských programů k výzkumným pobytům na University of Alberta v Kanadě.

Writhův institut rakouských a středoevropských studií na University of Alberta v kanadském Edmontonu nabízí studentům z České republiky stipendia pro jednoroční výzkumné pobyty v akademickém roce 2023/2024. O stipedium se mohou ucházet studenti doktorských programů v humanitních, společenskovědních a uměleckých oborech. Uchazeči musí mít již splněny veškeré studijní povinnosti s výjimkou dizertační práce.

Žádosti přijímá přímo Writhův institut emailem do 10. dubna 2023.

Bližší informace naleznete na stránkách University of Alberta.