Filozofická fakulta UJEP má novou profesorku

Dne 21. června 2023 předal prezident republiky Petr Pavel na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenovací dekrety novým profesorkám a profesorům. Ve Velké aule pražského Karolina je z jeho rukou převzalo celkem 87 z 93 vědců, kteří v letošním roce tohoto významného akademického titulu dosáhli. Mezi nimi byla také prof. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., z Filozofické fakulty UJEP.

Slavnostního předávání profesorských dekretů se po dlouhých letech osobně zúčastnil, kromě ministra školství mládeže a tělovýchovy, i sám prezident České republiky, do jehož pravomoci jmenování nových profesorů náleží. Člence Katedry germanistiky FF UJEP, Renatě Cornejo, tak blahopřáli jak ministr Mikuláš Bek, tak prezident Petr Pavel.

„Udělení profesorského titulu jako nejvyšší akademické hodnosti přímo z rukou prezidenta republiky v historických prostorách Karolína je pro mne velkou osobní poctou a životním okamžikem, na který se nezapomíná,“ říká čerstvá profesorka.

Nejvyšší možný dosažitelný akademický titul, profesor/profesorka, je udělován osobnostem, jež ve vědecké a tvůrčí práci dosáhly ve svém oboru významných výsledků, a to i v mezinárodním kontextu. Za posledních 6 let se podařilo tento úctyhodný titul získat již 6 ženám z ústecké univerzity – Renatě Cornejo (2023), Zdeňce Kolské, Anně Mackovské, Janě Žďárové-Karasové (2022), Zdeně Kolečkové (2019), Michaele Hrubé (2018). Prof. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., získala profesorskou hodnost v oboru Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury) na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity.

Ve své odborné práci se zaměřuje zejména na literaturu německé jazykové oblasti po r. 1945 (obzvláště rakouskou literaturu), tvorbu německy píšících autorek a autorů, kteří po roce 1968 opustili Československo, migrační a interkulturní literaturu a také feministickou a genderově orientovanou literární vědu.

„Paní profesorce srdečně gratuluji, je to významný úspěch pro celou filozofickou fakultu, kde má germanistika své významné místo a věřím, že profesorský titul naši katedru germanistiky posílí,“ gratuluje děkanka FF UJEP prof. Michaela Hrubá.

V letech 2010–2019 vedla Renata Cornejo Katedru germanistiky FF UJEP. V té době iniciovala akreditaci v České republice unikátního studijního oboru Interkulturní germanistika na magisterském stupni s možností získání dvojitého diplomu na Univerzitě Bayreuth (2013), založila Rakouskou knihovnu (2014) a Metodicko-didaktickou knihovnu, resp. Centrum pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání (2017). V roce 2016 katedra pod jejím vedením uspořádala dosud největší germanistickou konferenci konanou v České republice, které se zúčastnili odborníci a odbornice z celého světa.

Odborný životopis Renaty Cornejo.

Pozn. Udělení profesorské hodnosti procesně předchází schválení návrhu ve vědecké nebo umělecké radě vysoké školy. Ten je postoupen prezidentu České republiky k podpisu. Rozhodnutí prezidenta dále kontrasignuje předseda vlády.