Geografové UJEP získali zvláštní ocenění Mapa roku 2023

Geografové z Centra geografie vzdělávání a vzdělávání v geografii (GEOEDU), jež je součástí katedry geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, získali prestižní ocenění od České kartografické společnosti.

Při vyhlášení soutěže Mapa roku 2023 bylo Editovatelným obrysovým mapám z dílny GEOEDU uděleno zvláštní ocenění za praktickou a efektivní výukovou pomůcku.

V minulosti soutěže se již stalo, že zvítězila kartografická díla, na nichž se podíleli někteří akademici z katedry geografie, přičemž ale jejich primárním producentem byly jiné instituce. Toto je tedy historicky první ocenění v této soutěži, které putuje primárně na ústeckou katedru,“ uvádí doc. Jan D. Bláha, předseda Severočeské pobočky České geografické společnosti.

Centrum v posledních dvou letech vydalo již druhou sadu Editovatelných obrysových map světadílů, světa a Česka, která má za cíl usnadnit výuku (nejen) místopisných pojmů ve výuce geografie. Někteří možná tyto mapy ze vzdělávacího systému znají pod pojmem „slepé“ mapy; tento pojem se však již v odborných kruzích nepoužívá a terminologicky přesnější je termín obrysová mapa.

Učitel díky těmto mapám má možnost si v jemu známém prostředí MS PowerPoint editovat, které prvky mapového obsahu, např. města, řeky, vrcholy, zeměpisná síť, měřítko atd., budou ve výsledné mapě zobrazeny, a které nikoliv,“ dr. Petr Meyer, autor oceněných map.

Krom toho mohou vyučující zeměpisu a geografie díky editovatelným obrysovým mapám velmi jednoduše vkládat nové, převážně bodové kartografické znaky do předem vytvořené mapy. Tím se sami stávající aktivními spolutvůrci mapy a mohou efektivněji diferencovat výuku pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Konkrétní didaktické využití map má tedy v rukou učitel.

Mapy jsou dostupné zdarma na webu GEOEDU (v současnosti mají přes 1 700 stažení) a jsou doplněny tutoriály a seznamem místopisných pojmů, které jsou v mapách defaultně zobrazeny.

Učitelé tak nejsou závislí na stahování již hotových a velmi obtížně editovatelných map z internetu,“ uzavírá dr. Petr Trahorsch, autor oceněných map.

Členové GEOEDU však ani po obdržení ceny nezahálí. V posledních dnech vydali didaktické pomůcky, které mohou být vytvořeny pomocí technologie 3D tisku (mapové puzzle různých regionů, zemské těleso a glóbus), jež jsou taktéž praktickou didaktickou pomůckou pro učitele (nejen) geografie.