OP VVV_U21 – UniBar

Název pro­jek­tu:

U21 – Univerzita bez bariér

Řešitel:

Ing. Vendula Poslední

Dotační titul: OP VVV, PO2

Číslo pro­jek­tu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002472

Součást: celo­uni­ver­zit­ní

Doba rea­li­za­ce: 1. 5. 2017 – 30. 4. 2020

Rozpočet pro­jek­tu: 41.327.222,60 Kč

Spoluúčast UJEP: 5 %

Dotace pro UJEP: 39.260.861,47 Kč

Anotace pro­jek­tu:

Primárním cílem projektu je rekonstrukce konkrétního objektu v Kampusu UJEP pro účely zřízení a provozu celouniverzitního Poradenského centra UJEP. Doplňující opatření zahrnují stavební úpravy zabezpečující bezproblémovou dostupnost studia pro studenty se specifickými potřebami. Bezbariérový přístup do objektu FSE UJEP, adaptace vybraných výukových prostor ve vazbě na KA07 U21.