Palivový kombinát Ústí, s.p. - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Palivový kombinát Ústí, s.p.

Společnost Palivový kombinát Ústí, s.p. nabízí absolventský program pro VŠ. Více informací naleznete zde.