Palivový kombinát Ústí, s.p.

Spo­leč­nost Pali­vo­vý kom­bi­nát Ústí, s.p. nabí­zí absol­vent­ský pro­gram pro VŠ. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.