Rudolf Kučera představí svou knižní novinku Islám a politika - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně