COVID-19 Info - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

COVID-19 Info

INFORMACE PRO STUDENTY A ZAMĚSTNANCE

S účinností od 14. 3. 2022 platí, že pohyb ve vnitřních prostorách budov UJEP, při hromadných akcích (vzdělávání studentů, zkoušky, přijímací zkoušky, imatrikulace, promoce a další akademické obřady, vzdělávací a propagační akce, kongresy aj.), na kolejích UJEP a ve vysokoškolské menze je bez omezení.

Studenti, kteří konají praxi, praktické vyučování nebo praktickou přípravu na pracovišti jiných právnických či fyzických osob, se řídí pravidly uplatňovanými pro zaměstnance na tomto pracovišti.