Adaptation of Post-Industrial Society to Global Changes

  • Datum: 27. červen - 28. červen
  • Místo konání: FSE UJEP
  • Formát akce: mezinárodní konference
  • Web: http://seder.ujep.cz/
  • Pořadatel: Ing. Jan Slavík, Ph.D.
  • Kontakt:
  • Cílová skupina: akademická obec, široká veřejnost