Běh Kampusem

  • Datum: 25. září první běh startuje v 16:00
  • Místo konání: Kampus UJEP v Ústí nad Labem
  • Formát akce: Běžecký závod pro všechny
  • Web: http://www.behkampusem.cz/
  • Pořadatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • Kontakt:
  • Cílová skupina: Běžci, běžkyně, běžčata