Budování kapacit – kompetence pro výkon sociální práce v obci

  • Datum: 2. květen
  • Místo konání: FSE UJEP, Viks
  • Formát akce: workshop
  • Pořadatel: doc. PhDr. Peter Brnula, Ph.D.
  • Kontakt:
  • Cílová skupina: studenti, pracovníci místních úřadů, odborná veřejnost