Daniel Kroupa a jeho hosté — Štěpán Černoušek, Jakub Janda

  • Datum: 17. říjen 16:30
  • Místo konání: FF UJEP A 306
  • Formát akce: beseda, celofakultní PVK, doprovodný program divadelního festivalu KULT21 - Filosof a politolog Daniel Kroupa se setká s významnými hosty, se kterými bude besedovat o problematice minulých i současných vztahů k Rusku ve světle současné politiky i vzpomínání k roku 1968.
  • Web: https://www.festivalkult.cz/doprovodne-akce/
  • Pořadatel: FF UJEP, spolek KULT ad.
  • Kontakt:
  • Cílová skupina: studenti, akademická i neakademická veřejnost