doc. Mgr. Karel Černý Ph.D. — Úsvit modernity: káva, čaj a čokoláda ve střední Evropě

  • Datum: 12. prosinec 15:00
  • Místo konání: FF UJEP A 306
  • Formát akce: Celofakultní PVK - Přednáška se zaměří na dějiny výživy a představí tři kofeinové stimulanty - kávu, čaj a čokoládu, jak postupně pronikaly v renesanci a baroku na evropský kontinent. Budu se zabývat prvními zmínkami o těchto potravinách, kontextu jejich přijímání evropskými konzumenty a tomu, jak se informace o nich šířily v odborné literatuře té doby. Shrnu také, co je známo o fenoménu kavárny jako symbolu rodící se občanské společnosti 18. století. Nakonec se vždy podívám podrobněji na přijímání kofeinových nápojů v Čechách: co je známo o hmotné kultuře konzumace a zda je možno rekonstruovat dobové recepty.
  • Web: http://ff.ujep.cz/ff/aktuality/8121-prehled-prednasek-v-ramci-celofakultniho-pvk-zs-2018-2019
  • Pořadatel: FF UJEP
  • Kontakt:
  • Cílová skupina: studenti, akademická i neakademická veřejnost