Ikonografické a archeologické prameny pro studium dějin lékařství v Řecku v prehistorickém a archaickém období