International Conference of Sport, Health and Physical Education

  • Datum: 25. říjen - 26. říjen
  • Místo konání: Ústí nad Labem
  • Formát akce: konference
  • Web: http://icshpe.com/
  • Pořadatel: KTVS PF UJEP
  • Kontakt:
  • Cílová skupina: odborná veřejnost